Friday, April 20, 2007

5) Pemeliharaan Kawasan Warisan: Kajian Kes Zon Pemuliharaan dan Pemugaran **

Hamsah, E. (2006). Pemeliharaan Kawasan Warisan: Kajian Kes Zon Pemuliharaan dan Pemugaran. Bengkel Konservasi Monumen dan Tapak Tanah Bersejarah, 27-29 November 2006, Hotel Mahkota, Melaka. Ms.1-16.
  • Pemeliharaan kawasan warisan di Melaka (ms1-4)
  1. Polisi (ms1)
  2. Gayarupa bangunan dalam kawasan pemeliharaan (ms2)
  3. Latarbelakang pemilihan kawasan (ms3)
  • Pendekatan asas memelihara bangunan dan komponen-komponen bangunan (ms5-6)
  • Prinsip pemuliharaan (ms7)
  • Garispanduan kepada penyelenggaraan bangunan-bangunan warisan di kawasan pemeliharaan dan kawasan penampan (ms11-13)
  • Garispanduan pemakaian cat dan penggunaan warna (ms14)
  1. Tatacara pengikisan cat (ms14)
  • Langkah kawalan pemakaian warna pada elemen fasad (ms15)