Monday, January 14, 2008

515) Ciri Pemilihan Kayu untuk Bahan Ukiran Melayu di Semenanjung Malaysia*

Said, I. (2002). Ciri Pemilihan Kayu untuk Bahan Ukiran Melayu di Semenanjung Malaysia. Buletin JMA 2002, Jilid IV, Jabatan Muzium dan Antikuiti, Kuala Lumpur.
 • Pemilihan spesis kayu (ms43-45)
 • Rujukan (ms46)

514) Pengurusan Pemuliharaan Warisan Negara di Kawasan Perbandaran***

Keromo, P. (2002). Pengurusan Pemuliharaan Warisan Negara di Kawasan Perbandaran. Buletin JMA 2002, Jilid IV, Jabatan Muzium dan Antikuiti, Kuala Lumpur.
 • Definisi (ms20-21)
 • Perkembangan sistem pembentukan bandar (ms21-22)
 • Sebab kewujudan bandar (ms22-23)
 • Sistem perbandaran (ms23-24)
 • Kepentingan pemuliharaan warisan negara di kawasan perbandaran (ms24-25)
 • Cabaran (ms25)
 • Pengawalan (ms25-27)
 • Pemusnahan bangunan di kawasan bandar (ms27-29)
 • Teknik dan dasar (ms29-30)
 • Gazet monumen dan tapak tanah bersejarah di Malaysia (ms30-36)
 • Kesimpulan (ms37)
 • Rujukan (ms37)

513) Restoration of the Historic Fort Cornwallis, Penang, Malaysia***

Ahmad, A. G. and Mohamed, B. (2001). Restoration of the Historic Fort Cornwallis, Penang, Malaysia. Buletin JMA 2001, Jilid III, Jabatan Muzium dan Antikuiti, Kuala Lumpur.
 • Historical background (ms79-81)
 • Building defect diagnosis (ms81-85)
 • System of recording and documentation (ms86-88)
 • Methods and techniques of conservation (ms88-90)
 • Issues and problems (ms90-91)
 • References (ms91)

512) Konservasi Kota Cornwallis, Pulau Pinang***

Keromo, P. (2001). Konservasi Kota Cornwallis, Pulau Pinang. Buletin JMA 2001, Jilid III, Jabatan Muzium dan Antikuiti, Kuala Lumpur.
 • Sejarah Kota Cornwallis (ms65)
 • Keadaan kota sebelum kerja konservasi (ms65-67)
 • Kerja-kerja konservasi (ms67-70)
 • HABS (MS 71-71)
 • Ekskavasi arkeologi (ms71-73)
 • Masalah pemuliharaan (ms73-75)
 • Teknik konservasi (ms75-78)
 • Kesimpulan (ms78)

511) Warisan Sebagai Produk Pelancongan**

Mohamed, B. (2001). Warisan Sebagai Produk Pelancongan. Buletin JMA 2001, Jilid III, Jabatan Muzium dan Antikuiti, Kuala Lumpur.
 • Sistem pelancongan (ms24-26)
 • Produk pelancongan (ms26-27)
 • Warisan sebagai produk pelancongan (ms27-29)
 • Ke arah pembentukan produk pelancongan warisan (ms29-30)
 • Penutup (ms30-31)
 • Rujukan (ms31)

510) Konservasi Monumen di Jepun**

Baba, M. N. (2000). Konservasi Monumen di Jepun. Buletin JMA 2000, Jilid II, Jabatan Muzium dan Antikuiti, Kuala Lumpur.
 • Undang-undang mengawal dan memelihara bahan budaya (ms67-68)
 • Kerja-kerja restorasi monumen (ms68)
 • Prinsip amalan dalam kerja restorasi (ms68-69)
 • Kajian kes (ms71-84)

509) Konservasi Monumen dan Tapak Tanah Bersejarah: Konsep yang Kontroversi dan Membazir***

Badi, M. S. (2000). Konservasi Monumen dan Tapak Tanah Bersejarah: Konsep yang Kontroversi dan Membazir. Buletin JMA 2000, Jilid II, Jabatan Muzium dan Antikuiti, Kuala Lumpur.
 • Konservasi sebagai kaedah perlindungan dan pemeliharaan warisan sejarah dan harta kebudayaan (ms15-16)
 • Definisi (ms16-17)
 • Prinsip konservasi (ms17-19)
 • Prosedur atau proses kerja konservasi (ms19)
 • Kerja-kerja konservasi menara Chimney (ms23-26)
 • Faktor yang menyebabkan kerja konservasi disalah anggap sebagai kontroversi dan membazir (ms26-30)
 • Kajian kes (ms31-54)

508) Akta Bendapurba 1976 (Akta 168) Interpretasi dan Perlaksanaan*

Tamrin, A. (2000). Akta Bendapurba 1976 (Akta 168) Interpretasi dan Perlaksanaan. Buletin JMA 2000, Jilid II, Jabatan Muzium dan Antikuiti, Kuala Lumpur.
 • Interpretasi Akta Bendapurba 1976 (ms1-10)
 • Perlaksanaan Akta Bendapurba 1976 (ms10-11)
 • Pewartaan monumen lama dan tapak tanah bersejarah (ms12-13)

507) Menghapus Serangga Perosak dengan Menggunakan Fumigasi bukan Toksid**

I. Osman, Z. (1999). Menghapus Serangga Perosak dengan Menggunakan Fumigasi bukan Toksid. Buletin JMA 1999, Jilid I, Jabatan Muzium dan Antikuiti, Kuala Lumpur.
 • Prosedur asas (ms83-86)
 • Prosedur rawatan (ms86)
 • Rujukan (ms87)

506) Konservasi Bangunan Masjid (Lama) Kampong Pengkalan Kakap, Merbok, Kedah Darulaman***

Keromo, P. (1999). Konservasi Bangunan Masjid (Lama) Kampong Pengkalan Kakap, Merbok, Kedah Darulaman. Buletin JMA 1999, Jilid I, Jabatan Muzium dan Antikuiti, Kuala Lumpur.
 • Sejarah Masjid Pengkalan Kakap (ms72-73)
 • Keadaan masjid sebelum dipulihara (ms73-77)
 • Kerja-kerja konservasi (ms77-81)
 • Kesimpulan (ms81)

505) Pemuliharaan Landskap Kota Lama Duyong*

Said, I. (1999). Pemuliharaan Landskap Kota Lama Duyong. Buletin JMA 1999, Jilid I, Jabatan Muzium dan Antikuiti, Kuala Lumpur.
 • Sejarah latar belakang pemilik dan bangunan (ms64-65)
 • Proses memulihara (ms65-70)
 • Kesimpulan (ms71)

504) Landskap Bersejarah: Kajian di Lembah Bujang dan Sungai Johor*

M. Zain, Z. K. (1999). Landskap Bersejarah: Kajian di Lembah Bujang dan Sungai Johor. Buletin JMA 1999, Jilid I, Jabatan Muzium dan Antikuiti, Kuala Lumpur.
 • Konsep penilaian dan perancangan sumberjaya untuk pelancongan (ms47-60)