Thursday, June 28, 2007

408) Garispanduan Rekabentuk untuk Pembinaan Baru Kedai / Pejabat Taman Taynton View Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ***

Unit Rekabentuk Bandar dan Warisan (1996). Garispanduan Rekabentuk untuk Pembinaan Baru Kedai / Pejabat Taman Taynton View Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Kuala Lumpur.
 • Pendahuluan (ms1)
 • Objektif (ms1)
 • Konsep rekabentuk (ms1)
 • Isu (ms1)
 • Keputusan (ms1)
 • Garispanduan rekabentuk pembinaan baru (ms2-3)
 • Lukisan pelan lantai (ms4)
 • Lukisan fasad hadapan dan belakan bangunan (ms5)
 • Bangunan-bangunan yang telah diwartakan di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (ms1-4)

Saturday, June 23, 2007

407) Senarai Disertasi berkaitan Pemuliharaan, Pelancongan dan Warisan di Malaysia ***

Senarai Disertasi berkaitan Pemuliharaan, Pelancongan dan Warisan di Malaysia. Sumber: Malaysian Theses Online http://eresources.perpun.net.my/myto/index2.php

 1. A. Ghafar Ahmad "Conservation of British Colonial Buildings Built Between 1800 and 1930 in Malaysia". Thesis [Ph.D. in Building Conservation]-University of Sheffield , 1993.
 2. Brit Kayan "Pengekalan Bangunan Lama Kerajaan di Kuala Lumpur dari Aspek Pengurusan Penyenggaraan / Brit Kayan." Thesis [M.Sc. Universiti Malaya], 2003.
 3. Norhelmi Bin Mohd Nor "Kerja-kerja Konservasi Bangunan dan Monumen Bersejarah Kajian Kes: Bandar Hilir Melaka Bandaraya Bersejarah". Thesis [ B.Sc. Civil Engineering] Universiti Teknologi Malaysia, 2004.
 4. Mukram Bin Idris "Conservation Management Practice for the Malaysia Heritage Trust (Badan Warisan Malaysia)". Thesis [M.Sc. Engineering] Universiti Teknologi Malaysia, 2005.
 5. Kamarul Syahril Kamal "Defects In Historic Buildings / By Kamarul Syahril Kamal." Thesis [M.Sc. - Historic Building Conservation]-University of Portsmouth , 2001.
 6. Lilawati Ab Wahab "Fire Resistance In Historic Buildings / By Lilawati Ab Wahab." Thesis [M.Sc. - Historic Building Conservation]-University of Portsmouth , 2001.
 7. Siti Norlizaiha Harun "Amalan Kerja Pemuliharaan Bangunan Bersejarah Di Malaysia" Ph.D. Thesis Universiti Teknologi MARA, 2004.
 8. Kartina Alauddin "Faktor-faktor Kejayaan Kritikal Untuk Projek Pemuliharaan." M.Sc (Project Management) Universiti Sains Malaysia, 2001.
 9. Fong, Kim Siew "Georgetown Sebagai Bandar Warisan : Penilaian Semula Usaha Pemuliharaan Di Pulau Pinang." M.Sc (Planning) Universiti Sains Malaysia, 1999.
 10. Siti Norlizaiha Harun "Pemuliharaan Dan Pembangunan Bandar Yang Beterusan. Kajian Kes : Kota Baharu Kelantan." M.Sc Universiti Sains Malaysia, 1994.
 11. Norma Abdul Latip "Pemuliharaan Dan Pembangunan Pelancongan: Kajian Kes Bandar Diraja Kuala Kangsar." M.Sc (Planning) Universiti Sains Malaysia, 2003.
 12. Faridatul Akma Abdul Latif. "Pengekalan Dan Pemuliharaan Identiti Kampung Pulau Duyong, Kuala Terengganu /" Tesis (M.Sc.) - Universiti Putra Malaysia, 2004.
 13. Cheong, Chee Hong "Program Pemuliharaan Dan Dilema Pemilik Bangunan Warisan." M.Sc (Project Management) Universiti Sains Malaysia, 2001.
 14. Zaidar Din "Satu Penilaian Ke Atas Strategi Perancangan Pemuliharaan Di Pulau Pinang. " M.Sc (Planning) Universiti Sains Malaysia, 1990.
 15. Salleh Bin Hassan "Application Of The Burra Charter System For Conservation Management In Malaysia / By Salleh Hassan." Thesis (M.Sc. Universiti Teknologi MARA, 2003.
 16. Koh, Kue Eng "Conservation : Case Study Of Malacca Town." M.Sc Universiti Sains Malaysia, 1978.
 17. Noorizan Mohamed. "Conservation In Malaysia :landscape, Tourism And Culture /" Thesis (Ph.D.) - University of York, 1995.
 18. Marsita Ahmad "Conservation Management Of Historical Sites And Buildings At Medan Bandar Alor Setar Kedah By Marsita Binti Ahmad" Thesis M.Sc - Universiti Utara Malaysia, 2001 Sekolah Siswazah, Universiti Utara Malaysia, 2001.
 19. Robiah Rashid "Conservation Of Historic Buildings Within Designated Conservation Areas In Penang, Malaysia Case Study : Hamid Arabi Old Schoolhouse, Ah Quee Street And Its Immediate Surrounding." Thesis (M.Achitectural Conservation)-Edinburgh, 2002.
 20. Mahmudah Nagoorgany "Determinants Of Market Driven Companies : A Study On Small Enterprises Operating In The Heritage Conservation Zone Of Little India, Penang " MBA Universiti Sains Malaysia, 2004.
 21. Abu Bakar Bin Hj. Abd. Raub "Implementing Malaysia's National Conservation Authority : A Study On Organization Structure Approach And Professional Roles / Abu Bakar Bin Hj. Abd. Raub." Thesis (M.Sc. Universiti Teknologi MARA, 2003.
 22. Dasimah Bt Omar "Proposal For Urban Conservation Guidelines For The Historic City Of Malacca / By Dasimah Omar." Thesis (Master of Science)-University of Strathcl , 1990.
 23. Kamaruddin Md Ali "A Vanishing Heritage" Master of Arts in Conservation Studies Universiti Teknologi Malaysia, 1983.
 24. Zahrullaili Bin Yahya "Gis Approach Towards Heritage Buildings And Tourism In Malacca / By Zahrullaili Bin Yahya." Thesis [M.Sc. in Information Technology]-UiTM , 2000.
 25. Hazatul Iffah Hamid "Keselamatan Kebakaran Pada Bangunan Warisan (heritage Building) Yang Telah Diubahsuai Menjadi Bangunan Muzium: Kajian Kes Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan Dan Muzium Tuan Yang Terutama Di Melaka." M.Sc (Teknologi Bangunan) Universiti Sains Malaysia, 2003.
 26. Yeap, Soon Lye. "Urban Revitalization Of Historical Town Centre: A Case Study Of The Cultutal Heritage Zone Of George Town, Penang /" Thesis (M.Landscape Architecture) - Universiti Put , 1998.
 27. Hanita Alang Ismail "Kajian Pemeliharaan Bandar Warisan Taiping : Pendekatan Pemantapan." M.Sc (Planning) Universiti Sains Malaysia, 2001.
 28. Raja Norashekin Bte Raja Othman "Kajian Penilaian Keberkesanan Trail Warisan Sebagai Alat Pengurusan Pelancongan : Kajian Kea Badar Melaka, Melaka / Raja Norashekin Bte Raja Othman." Thesis (Ijazah Sarjana Sains- Perancangan Pelancon , 2003.
 29. Lee, Ying Ying "Pelancongan Warisan Dan Pembangunan Bandar : Kajian Kes Di Bandaraya Georgetown, Pulau Pinang." MA Universiti Sains Malaysia, 2001.
 30. Teong, Jennifer Mang Ping "Pembentukan Pengenalan Bandar Warisan : Kajian Kes Bandaraya George Town." M.Sc (Planning) Universiti Sains Malaysia, 2000.
 31. Nadiyanty Mat Nayan "Penilaian Terhadap Perlandskapan Bangunan Warisan Di Alor Setar, Kedah Darul Aman." M.Sc (Landscape Design) Universiti Sains Malaysia, 2003.
 32. Rahime Ab Rauf "Profil Pelancongan Mengikut Demografi Gaya Hidup Aktiviti Kegemaran Dan Nilai Nilai Peribadi Di Destinasi Pelancongan Warisan Oleh Rahime Bt Ab Rauf" Thesis MSc. Mgt. - Universiti Utara Malaysia, 2000 Universiti Utara Malaysia, 2000.
 33. Zaharan Hussain "Warisan Seni Budaya Dan Pelancongan Negeri Kelantan Oleh Zaharan Bin Hussain" Thesis (MSc. Mgt) - Universiti Utara Malaysia, 200 Universiti Utara Malaysia, 2000.

406) The Architectural Styles on Mosque in Malaysia: from Vercular to Modern Structures ***

Ahmad, A.G. (1999). The Architectural Styles on Mosque in Malaysia: from Vercular to Modern Structures. Proceedings of the Symposium of Mosque Architecture: the Historic and Urban Developments of Mosque Architecture, 1999, Vol. 2, m.s. 147-163.

405) British Colonial Buildings in Peninsular Malaysia: Building Surveys and Infections ***

Ahmad, A.G. (1994). British Colonial Buildings in Peninsular Malaysia: Building Surveys and Infections. Preceedings of The Sixth International Planning History Conference Cities and Their Environment: Legacy The Past, University of Hong Kong, 1994. M.s. 1-9.

404) Heritage and Living Communities: Conservation of the Acheen Street Mosque, Penang ***

Ahmad, A.G. (1997). Heritage and Living Communities: Conservation of the Acheen Street Mosque, Penang. Proceedings of The International Conference on Tourism and Heritage Management, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1997. M.s 432-442.

Thursday, June 21, 2007

403) Garispanduan Pengekalan Bangunan di dalam Kawasan Pusat Bandar Kuala Lumpur ***

Unit Rekabentuk Bandar dan Warisan (1996). Garispanduan Pengekalan Bangunan di dalam Kawasan Pusat Bandar Kuala Lumpur. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Kuala Lumpur.
 • Pengenalan (ms3)
 • Perkembangan senibina awal di Kuala Lumpur (ms3-4)
 • Tiga garispanduan yang digunakan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (ms5-6)
 • Kategori pengekalan (ms7-8)
 • Cadangan dasar dan insentif pembangunan (ms9)
 • Kepentingan pemuliharaan dan pengekalan bangunan-bangunan bersejarah (ms9)
 • Isu-isu tentang pengekalan (ms10)
 • Garispanduan rekabentuk pembangunan semula di lot-lot rumah kedai di kawasan pengekalan dan kawalan senibandar - pengekalan fasad (ms11-13)
 • Garispanduan rekabentuk pembangunan lot-lot rumah kedai di kawasan pengekalan dan kawalan senibandar - perobohan dan pembinaan semula (ms14-16)
 • Cadangan pengekalan dan anjakan bangunan di dalam kawasan perancangan pusat bandar Kuala Lumpur (pelan pengekalan komprehensif) (ms17-21)
 • Pelan pengekalan komprehensif (ms22)
 • Pelan kawasan-kawasan pengekalan (ms23-33)
 • Cadangan mempromosikan Kuala Lumpur sebagai sebuah bandaraya (ms34-36)

Saturday, June 16, 2007

402) Maintenance Approach of Historic Buildings in Malaysian Contex ***

S. Mustapha, S.A.H., Kamal, K.S., Zaidi, M.A. and A. Wahab, L. (2007). Maintenance Approach of Historic Buildings in Malaysian Contex. Building Engineer International News, Spring 2007, Association of Building Engineers, Northampton. Pp. 8-11.
 • Introduction of historic buildings in Malaysia (ms8)
 • Common building defects (ms8-9)
 • Common causes of building defects (ms9-10)
 • Principles of repair and maintenance (ms10)
 • Framework for repair and maintenance (ms10-11)
 • Conclusiaon (ms11)
 • References (ms11)

401) Projek Dokumentasi Rumah Kutai: Rumah Angkat UiTM Cawangan Perak ***

Kamal, K.S., A. Wahab, L. dan Majid, M.F. (2005). Projek Dokumentasi Rumah Kutai: Rumah Angkat UiTM Cawangan Perak. Penyelidikan IRDC Jangka Pendek, Universiti Teknologi Mara, Shah Alam, Selangor.
 • Pengenalan rumah Kutai (ms1-14)
 • Konsep rekabentuk seni bina rumah Kutai (ms15-22)
 • Kajian awalan dan sejarah rumah Kutai (ms23-35)
 • Rekebentuk seni bina rumah Kutai (ms36-61)
 • Lukisan terukur rumah Kutai (ms62-74)
 • Ujian bahan (ms75-94)
 • Kajian dilapidasi rumah Kutai (ms95-110)
 • Kecacatan dan kerosakan rumah Kutai (ms111-121)
 • Kesimpulan dan cadangan (ms122-132)
 • Bibliografi (ms133-135)

400) Malaysia's Conservation Bodies ***

Ahmad, A.G. (2001). Malaysia's Conservation Bodies. Sumber: http://www.hbp.usm.my/conservation/
 1. Conservation and Urban Design Unit of Kuala Lumpur City Hall.
 2. Penang Conservation Unit.
 3. Melaka Conservation Unit.
 4. Penang Heritage Trust.
 5. Acheh Mosque Heritage Group.
 6. Badan Warisan Malaysia.

399) List of British Colonial Buildings Built Between 1800 and 1930 in Malaysia ***

Ahmad, A.G. (2000). List of British Colonial Buildings Built Between 1800 and 1930 in Malaysia. Sumber: http://www.hbp.usm.my/conservation/
 • Total no of buildings (154) *Click the underlined building to view the photos:
 1. Kapitan Kling Mosque, Georgetown, Penang (1801)
 2. Fort Cornwallis, Georgetown, Penang (1808)
 3. St. George’s Church, Georgetown, Penang (1817)
 4. Penang Museum & Art Gallery, Georgetown, Penang (1821)
 5. Fort Bukit Puteri, Kuala Terengganu, Terengganu (1830)
 6. Bishop’s House, Kuching, Sarawak (1848)
 7. St. Francis Xavier’s Church, Malacca (1849)
 8. St. Xavier’s Institution, Penang (1852)
 9. Fort Lily, Betong, Sarawak (1855)
 10. St. Andrew’s Cathedral, Kuala Lumpur (1856)
 11. Fort Emma, Kanowit, Sarawak (1859)
 12. Cathedral of The Assumption, Georgetown, Penang (1860)
 13. Fort Alice, Sri Aman, Sarawak (1864)
 14. Sultan Abu Bakar Palace (Museum), Johor Bahru, Johor (1866)
 15. State Assembly Building, Georgetown, Penang (1870)
 16. Istana, Kuching, Sarawak (1870)
 17. Clock Tower, Taiping, Perak (1870)
 18. Railway Station, Taiping, Perak (1873)
 19. Court House, Kuching, Sarawak (1874)
 20. Horse Fountain, Kuala Lumpur (1887)
 21. Fort Marguerita, Kuching, Sarawak (1879)
 22. Old District Offices, Taiping, Perak (1879)
 23. Hospital, Batu Gajah, Perak (1880)
 24. St. Francis Institution, Malacca (1880)
 25. Fort Sylvia, Kapit, Sarawak (1880)
 26. Old Town Hall, Esplanade, Georgetown, Penang (1880)
 27. Perak Museum, Taiping, Perak (1883)
 28. Lady of the Sacred Heart Church, Taiping, Perak (1883)
 29. Prison, Taiping, Perak (1883)
 30. Church of Immaculate Conception, Johor Bahru, Johor (1883)
 31. Old Post and Telegraph Office (now Taiping Court), Taiping, Perak (1884)
 32. Old Market, Taiping, Perak (1884-85)
 33. State Religious Council, Georgetown, Penang (1884-89)
 34. E & O Hotel, Georgetown, Penang (1885)
 35. St. John’s Church, Kuala Lumpur (1886)
 36. Old Saints Church, Taiping, Perak (1886)
 37. Round Tower, Kuching, Sarawak (1886)
 38. St. Thomas Anglican Boy’s School, Kuching, Sarawak (1886)
 39. Clock Tower, Dutch Square, Malacca (1886)
 40. St. Michael’s Church, Sandakan, Sabah (1888)
 41. Algemene Bank, Georgetown, Penang (1889)
 42. Seri Mutiara, Georgetown, Penang (1890)
 43. Tanglin Hospital, Kuala Lumpur (1890)
 44. Sarawak Museum, Kuching, Sarawak (1891)
 45. Pudu Prison, Kuala Lumpur (1891)
 46. Sultan Abu Bakar Mosque, Johor Bahru, Johor (1892)
 47. Court House, Batu Gajah, Perak (1892)
 48. Gatepost of Sultan Abu Bakar Mosque, Johor Bahru, Johor (1892)
 49. St. John’s Fatimah Kindergarden, Kuala Lumpur (1893)
 50. Dato Jaafar Residence, Johor Bahru, Johor (1893)
 51. Kampar Lodge, Georgetown, Penang (1893)
 52. St. Joseph Catholic Boy’s School, Kuching, Sarawak (1894)
 53. Istana Maziah, Kuala Terengganu, Terengganu (1894)
 54. Old Rest House (now Heritage Hotel - Lagenda), Taiping, Perak (1894)
 55. St. Mary’s Church, Kuala Lumpur (1894)
 56. Sultan Abdul Samad Building, Kuala Lumpur (1894)
 57. Old Victoria Institution Building, Kuala Lumpur (1894)
 58. Istana Bandar, Klang, Selangor (1895)
 59. Wesley Church, Ipoh, Perak (1896)
 60. Old City Hall, Kuala Lumpur (1896)
 61. Carcosa Seri Negara, Kuala Lumpur (1897)
 62. Victoria Tower, Georgetown, Penang (1897)
 63. Horse Fountain, Kuala Lumpur (1897)
 64. Jamek Mosque, Ipoh, Perak (1898)
 65. Istana Hulu, Kuala Kangsar, Perak (1898)
 66. Methodist Boy’s School, Kuala Lumpur (1898)
 67. Convent of Holy Infants Jesus, Kuala Lumpur (1899)
 68. Istana Tetamu, Kuala Lumpur (1900)
 69. Fine Arts Conservatory (now INTEC College), Georgetown, Penang (1900)
 70. Metropole Hotel, Georgetown, Penang (1900) (demolished in Dec. 1993))
 71. Immigration Department, Georgetown, Penang (1900)
 72. Old City Hall, Esplanade, Georgetown, Penang (1900-03)
 73. Fort Rose, Marudi, Sarawak (1901)
 74. Queen Victoria's Fountain, Dutch Square, Malacca (1901)
 75. Perak Hydro Electric, Ipoh, Perak (1902)
 76. Kinta Prison, Batu Gajah, Perak (1902)
 77. Holy Rosary Catholic Church, Kuala Lumpur (1903)
 78. High Court, Georgetown, Penang (1904)
 79. Wisma Loke Yew, Kuala Lumpur (1904)
 80. High Court, Kuala Lumpur (1904)
 81. King Edward VII’s School, Taiping, Perak (1905)
 82. Malay College, Kuala Kangsar, Perak (1905)
 83. Atkinson Clock Tower, Kota Kinabalu, Sabah (1905)
 84. Old General Post Office, Kuala Lumpur (1906)
 85. Loke Chow Kit's Residence (former PAM Centre), Kuala Lumpur (1907)
 86. St. John’s Institution, Kuala Lumpur (1907)
 87. Penang Railway Building, Georgetown, Penang (1907)
 88. Customs and Excise Dept., Georgetown, Penang (1907)
 89. Kuala Lipis Club, Kuala Lipis, Pahang (1907)
 90. Indian Mosque, Ipoh, Perak (1908)
 91. Jamek Mosque, Kuala Lumpur (1909)
 92. Bukit Nanas Convent School, Kuala Lumpur (1909)
 93. JWW Birch Clock Tower, Ipoh, Perak (1909)
 94. Kellie's Castle, Batu Gajah, Perak (1909)
 95. Survey Dept. Building, Kuala Lumpur (1909)
 96. JKR 92 Memorial Library, Kuala Lumpur (1907-09)
 97. Education Dept., Kuching, Sarawak (1909)
 98. Pavilion Building, Kuching, Sarawak (1909)
 99. Selangor Club, Kuala Lumpur (1910)
 100. Kellie's Castle, Batu Gajah, Perak (1910)
 101. St. John’s Church, Ipoh, Perak (1910)
 102. Old District Council, Klang, Selangor (1910)
 103. Homestead, Georgetown, Penang (1910)
 104. Syed Alwi Mosque, Kangar, Perlis (1910)
 105. Railway Station, Kuala Lumpur (1911)
 106. St. Michael’s School, Ipoh, Perak (1912)
 107. Sultan Ibrahim’s Building, Johor Bahru, Johor (1912)
 108. Zahir Mosque, Alor Star, Kedah (1912)
 109. State Library, Seremban, Negeri Sembilan (1912)
 110. Ubudiah Mosque, Kuala Kangsar, Perak (1913)
 111. Clifford School, Kuala Lipis, Pahang (1913)
 112. Yeoh Cheang Seng’s Residence, Georgetown, Penang (1913)
 113. Anglo-Chinese School, Ipoh, Perak (1914)
 114. Central Police Headquarters, Johor Bahru, Johor (1914)
 115. St. George’s School, Taiping, Perak (1915)
 116. High School, Muar, Johor (1915)
 117. Badan Pencegah Rasuah, Kuala Lumpur (1916)
 118. Railway Administration, Kuala Lumpur (1917)
 119. Railway Station and Hotel, Ipoh, Perak (1917)
 120. Old General Post Office, Kota Kinabalu, Sabah (1918)
 121. Columbia Lodge, Georgetown, Penang (1918)
 122. District Offices, Kuala Lipis, Pahang (1919)
 123. Lim Mah Chye’s Mansion, Georgetown, Penang ( 1919)
 124. St. Andrew’s Church, Kuala Lumpur (1920)
 125. Coliseum Theatre, Kuala Lumpur (1920)
 126. Wesley Church, Seremban, Negeri Sembilan (1920)
 127. Pavilion Polo Iskandar, Kuala Kangsar, Perak (1920)
 128. Hill Railway Station, Penang (1920)
 129. Social Welfare Dept., Kota Kinabalu, Sabah (1920)
 130. Government Offices, Muar, Johor (1921)
 131. Rest House, Kuala Lipis, Pahang (1922)
 132. Sultan Idris Teaching College, Tanjung Malim, Perak (1922)
 133. Georgetown Despensary, Georgetown, Penang (1923)
 134. Standard Chartered Bank, Georgetown, Penang (1925)
 135. Roman Catholic Church, Johor Bahru, Johor (1925)
 136. Jamek Mosque, Muar, Johor (1925)
 137. Lim Lean Teng’s Mansion (Woodville), Georgetown, Penang (1925)
 138. Leong Yin Kean’s Residence, Georgetown, Penang (1926)
 139. Hu Yew Seah Building, Georgetown, Penang (1927)
 140. Telecoms Museum, Kuala Lumpur (1928)
 141. Ipoh Royal Club, Ipoh, Perak (1928)
 142. Supreme Court, Ipoh, Perak (1928)
 143. King George V’s School, Seremban, Negeri Sembilan (1928)
 144. Chinese Chamber of Commerce, Georgetown, Penang (1928)
 145. Istana Negara, Kuala Lumpur (1928)
 146. Victoria Institution, Kuala Lumpur (1929)
 147. Selangor Chinese Club, Kuala Lumpur (1929)
 148. General Hospital, Johor Bahru, Johor (1929)
 149. Le Coq d`Or, Kuala Lumpur (1929)
 150. Chinese Assembly Hall, Kuala Lumpur (1929-30)
 151. Railway Station, Johor Bahru, Johor (1930)

398) Urban Conservation ***

Ahmad, A.G. (2002). Urban Conservation. Sumber: http://www.hbp.usm.my/conservation/
 • Conservation and the meaning of heritage (ms1)
 • Urban conservation (ms2)
 • Building and monument conservation (ms3)
 • Scope of conservation work (ms4)
 • Philosophies & concepts (ms5)
 • Standard of ethics (ms6)
 • Basic principles of conservation (ms7)
 • Physical revitalization strategy (ms8)
 • Heritage conventions & committees (ms9)

397) Perancangan dan Pengurusan Pelancongan Berteraskan Warisan Sejarah dan Seni Bina di Malaysia ***

Ahmad, A.G. dan Badarulzaman, N. (2004). Perancangan dan Pengurusan Pelancongan Berteraskan Warisan Sejarah dan Seni Bina di Malaysia. Penyelidikan IRPA Jangka Pendek, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang. Sumber: http://www.hbp.usm.my/conservation/

396) Aspek Ekonomi dalam Sektor Perhotelan Bercirikan Warisan Seni Bina di Malaysia ***

Ahmad, A.G. dan Badarulzaman, N. (2001). Aspek Ekonomi dalam Sektor Perhotelan Bercirikan Warisan Seni Bina di Malaysia. Penyelidikan IRPA Jangka Pendek, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang. Sumber: http://www.hbp.usm.my/conservation/

395) Pemuliharaan Bandar Warisan untuk Pembangunan Pelancongan: Kajian Kes Melaka & Kota Bahru ***

Ahmad, A.G. (1997). Pemuliharaan Bandar Warisan untuk Pembangunan Pelancongan: Kajian Kes Melaka & Kota Bahru. Penyelidikan IRPA Jangka Pendek, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang. Sumber: http://www.hbp.usm.my/conservation/

394) Pemuliharaan di Malaysia ***

Ahmad, A.G. (2007). Pemuliharaan di Malaysia. Sumber: http://www.hbp.usm.my/conservation/
 • Definisi (ms1)
 • Terminologi pemuliharaan (ms1)
 • Objektif pemuliharaan (ms2)
 • Kepentingan pemuliharaan (ms2)
 • Prinsip utama pendekatan pemuliharaan (ms2)
 • Kategori pemuliharaan bandar (ms2)
 • Proses penyenaraian dan mewartakan bangunan dan monumen lama (ms2)
 • Undang-undang pemuliharaan di Malaysia (ms2)
 • Garispanduan rekabentuk dan pemuliharaan bangunan dan kawasan (ms2)
 • Penglibatan masyarakat dalam usaha pemuliharaan (ms2)
 • Rujukan (ms2-3)

393) Restoration and Refurbishment of Old City Hall, Georgetown, Penang, Malaysia ***

Ahmad, A.G. and A. Rahman, H.F. (2005). Restoration and Refurbishment of Old City Hall, Georgetown, Penang, Malaysia. Proceedings of 2005 International Conference on Construction and Real Estate Management 2005, China Architectural and Building Press, Vol. 2, Pg. 1356-1361.
 • Introduction (ms1)
 • Historical and architectural significance of Penang City Hall (ms2-3)
 • Building defects (ms3-6)
 • Scientific studies (ms6-7)
 • Laboratory tests (ms7-10)
 • Refurbishment (ms10-11)
 • Conclusions (ms11-12)
 • References (ms12-13)

392) Syed Alatas Mansion: Methods and Techniques of Restoration ***

Ahmad, A.G. (1996). Syed Alatas Mansion: Methods and Techniques of Restoration. Sumber: http://www.hbp.usm.my/conservation/

391) Restoration of the Syed Alatas Mansion ***

Ahmad, A.G. (1996). Restoration of the Syed Alatas Mansion. Sumber: http://www.hbp.usm.my/conservation/
 • History of the Syed Alatas Mansion (ms1-2)
 • Architecture (ms2-3)
 • Syed Mohd Alatas, Community Leader (ms3)

390) Pemuliharaan Masjid Melayu Lebuh Acheh, Georgetown, Pulau Pinang ***

Ahmad, A.G. (1998). Pemuliharaan Masjid Melayu Lebuh Acheh, Georgetown, Pulau Pinang. Penang Past & Present, Disember 1998. Ms. 27-29.

389) Cultural Heritage of Southeast Asia: Preservation for World Recognition ***

Ahmad, A.G. (2006). Cultural Heritage of Southeast Asia: Preservation for World Recognition. Journal of Malaysian Town Plan, Vol. 03, Issue 01, January 2006. Ms. 52-62.
 • Introduction (ms1-2)
 • Definitions of cultural heritage (ms2-4)
 • Southeast Asian cultural properties inscribed on the world heritage list (ms4-7)
 • Nomination of Georgetown for the world heritage list (ms7-8)
 • Cultural heritage tourism (ms8-9)
 • Issues and challenges of cultural heritage (ms913)
 • Conclusion (ms13)
 • References (ms13-16)

388) Urban Tourism in Malaysia ***

Ahmad, A.G. (1998). Urban Tourism in Malaysia. 2nd. International Seminar on European Architecture and Town Planning Outside Europe (Dutch Period), 2-5 November 1998, Melacca.
 • Introduction (ms2-3)
 • Urban tourism (ms3-4)
 • Tourism and heritage marketing (ms4)
 • Concept of urban conservation (ms4)
 • Categories of urban conservation (ms4-6)
 • Importance of urban conservation (ms6)
 • Elements of city image (ms7)
 • The laws in urban conservation (ms7)
 • The heritage cities of Malaysia (ms7-9)
 • Comparisons of the heritage cities (ms911)
 • Conclusions (ms1112)
 • References (ms12-13)

387) Rangka Kerja Pemuliharaan Bangunan Bersejarah ***

Ahmad, A.G. (2006). Rangka Kerja Pemuliharaan Bangunan Bersejarah. Sejarah @ Malaysia, November / DSisember 2006 / Bil. 1. Ms. 50-56.
 • Prinsip pemuliharaan bangunan (ms1-2)
 • Rangka kerja pemuliharaan bangunan bersejarah (ms2-5)
 • Bangunan bersejarah sebagai produk pelancongan warisan (5-6)

386) Understanding Common Building Defects: The Dilapidation Survey Report ***

Ahmad, A.G. (2004). Understanding Common Building Defects: The Dilapidation Survey Report. Majalah Akitek, Volum 16, Issue 1, First Quarter 2004. Ms. 19-21.

385) Building Maintenance ***

Ahmad, A.G. (1994). Building Maintenance. Bengkel Menangani Masalah Pemuliharaan Bangunan Lama di Malaysia, 19-22 December 1994, Kota Ngah Ibrahim, Taiping, Perak.
 • Introduction (ms1-2)
 • Cyclical maintenance programmes (ms2-3)
 • Principles of repair (ms3-5)
 • Methods and techniques of building repair (ms5-13)
 • Conclusions (ms13-14)
 • References (ms14)

384) Why Building Decay ***

Ahmad, A.G. (1994). Why Building Decay. Conference organised by Penang Heritage Trust, 11 December 1994, E & O Hotel, Penang.
 • Introduction (ms1-2)
 • Present situation of building conservation in Malaysia (ms2)
 • Buildings materials and their common defects (ms2-3)
 • Common problems of historic buildings (ms3-4)
 • Causes to the common problems (ms4-6)

383) From Spot Listing to Grading Heritage Buildings: The U.K. Experience ***

Ahmad, A.G. (1995). From Spot Listing to Grading Heritage Buildings: The U.K. Experience. National Seminar on Urban and Regional Planning, 11-12 January 1995, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor.
 • Introduction (ms1)
 • Selection of buildings (ms2-3)
 • Grading of listed buildings (ms3)
 • The procedures of listing (ms3-4)
 • The effect of listing (ms4-5)
 • Lessons from the U.K. experience (ms5-7)
 • References (ms7)

382) Colour in Building Conservation ***

Ahmad, A.G. (1998). Colour in Building Conservation. Seminar on Colour for Sale, 20 June 1998, University Sains Malaysia, Pulau Pinang.
 • Introduction (ms1)
 • Colour (ms1-2)
 • Building conservation (ms2-3)
 • Definitions, attitude and classifications (ms3)
 • Reasons for building conservation (ms3)
 • Building decays (ms3)
 • Important of colour in building conservation (ms4)
 • Method of colour scheme analyses (ms4)
 • Colour harmony in conservation area (ms5)
 • Conclusion (ms5-6)
 • References (ms6)

381) Pengenalan kepada Bangunan dan Monumen Lama di Malaysia ***

Ahmad, A.G. (1994). Pengenalan kepada Bangunan dan Monumen Lama di Malaysia. Bengkel Menangani Masalah Pemuliharaan Bangunan Lama di Malaysia, 19-22 Disember 1994, Kota Ngah Ibrahim, Taiping, Perak.
 • Pengenalan (ms1-2)
 • Definisi (ms2)
 • Kepentingan:
 1. Sejarah (ms2-3)
 2. Nilai seni bina (ms3)
 3. Pelancongan (ms3-4)
 4. Pendidikan (ms4)
 5. Pembentukan minda (ms4)
 6. Perancangan (ms4-5)
 • Kesimpulan (ms5-6)

380) Innovative Twinning of Cities ***

Ahmad, A.G. (2001). Innovative Twinning of Cities. First International Convention and Exposition - Twin Cities 2001 "Twinning Cities for Smart Patnership and Mutual Prosperity", 16-17 April 2001, Melaka.
 • Introduction (ms1)
 • Why do cities twin ? (ms1-2)
 • How twinning works (ms2-3)
 • Smart patnership (ms3-5)
 • Creative programmes (ms5)
 • Concluding remarks (ms6)
 • References (ms6-7)

379) The Restoration and Readaptive of DBKL's Disused Drama Theatre into a Cultural Complex for the Ministry of Tourism, Arts and Culture ***

Pachappen, M. (2004). The Restoration and Readaptive of DBKL's Disused Drama Theatre into a Cultural Complex for the Ministry of Tourism, Arts and Culture. Workshop on Building Conservation, 6th. April 2004, International Islamic University, Kuala Lumpur. Ms. 1-13.
 • Introduction (ms3)
 • Historical background (ms3)
 • Project particulars (ms3-)
 • The multi disciplinary approach (ms4)
 • Aims and principles of restoration and reconstruction (ms4-5)
 • Investigative, design and supervisory works (ms5-6)
 • Issues and constraints (ms6-12)
 • Conclusion (ms13)

378) The Restoration of 1673 Dutch Buildings ***

Noor, R. (2004). The Restoration of 1673 Dutch Buildings. Workshop on Building Conservation, 6th. April 2004, International Islamic University, Kuala Lumpur. Ms. 1-11. (Dalam 'Powerpoint').
 • Introduction (ms1-2)
 • The history (ms3)
 • The building defects (ms4)
 • Restoration approach (ms4-5)
 • Restoration proposal (ms6-8)
 • Preliminary documentative / investigative works at site (ms9-10)
 • Lesson learn (ms11)

377) Scientific Studies and Laboratory Test in the Restoration of Fort Cornwallis and Old Town Hall, Georgetown, Penang ***

Ahmad, A.G. (2004). Scientific Studies and Laboratory Test in the Restoration of Fort Cornwallis and Old Town Hall, Georgetown, Penang. Workshop on Building Conservation, 6th. April 2004, International Islamic University, Kuala Lumpur. Ms. 1-20. (Dalam 'Powerpoint').
 • The practice of building conservation (ms1)
 • Commonscientific studies (ms1)
 • Common laboratory tests (ms2)
 • Case study 1 & 2 (ms2-18)
 • Conclusions (ms19)

376) Research Method for Conservation ***

Buyong, K.B. and Hazumi, H. (2004). Research Methods for Conservation. Workshop on Building Conservation, 6th. April 2004, International Islamic University, Kuala Lumpur. Ms. 1-8.
 • Conservation research (ms1)
 • Historic resource studies (ms1)
 • Historical research (ms2)
 • Documentation (ms2)
 • Inventory (ms3)
 • Stabilization (ms3)
 • Original construction and later changes (ms4)
 • Building materials (ms4-5)
 • A three-step process to identify a building's visual character (ms6)
 • Procedures (ms6-7)
 • Conclusions (ms8)

375) Guidelines for Building Conservation ***

Penna, L. and Allaria, C. (2004). Guidelines for Building Conservation. Workshop on Building Conservation, 6th. April 2004, International Islamic University, Kuala Lumpur. Ms. 1-7.
 • Conservation of buildings guidelines (ms1)
 • Visual survey (ms2)
 • Special maps (ms3-4)
 • Non destructive diagnostic surveys (ms3)
 • Structural analysis (ms3-4)
 • Mechanical testing (ms4-5)
 • The analitical phase (ms5)
 • Type of analysis (ms6)
 • Technological examples for the conservation restoration (ms7)

374) Planning and Legal Aspects of Conservation ***

Siang, L.H. (2004). Planning and Legal Aspects of Conservation. Workshop on Building Conservation, 6th. April 2004, International Islamic University, Kuala Lumpur. Ms. 1-11.

 • Principles and objectives (ms1-2)
 • Policy and planning (ms2-3)
 • Development control (ms4)
 • Local planning (ms4-5)
 • Inventory and analysis (ms5)
 • Guidelines for conservation of heritage buildings and historic district (ms5)
 • Re-use of heritage buildings (ms6)
 • Legal instruments (ms6-10)
 • Conclusion (ms10)
 • References (ms10-11)
 • Appendix:
 1. The Venice charter.
 2. Washington Charter - Conservation of historic towns.
 3. The Nara document on authenticity.
 4. Legislation on heritage conservation.

373) Socio-Economic and Cultural Issues in Building Conservation ***

Salleh, B. (2004). Socio-Economic and Cultural Issues in Building Conservation. Workshop on Building Conservation, 6th. April 2004, International Islamic University, Kuala Lumpur. Ms. 1-9.
 • Introduction (ms1)
 • Heritage buildings (ms1-2)
 • What is heritage (ms2-3)
 • Why do we conserve buildings / monuments ? (ms3-6)
 • Conservation and economic issues (ms6-8)
 • Suggestions (ms8-9)
 • Conclusion (ms9)

372) Conservation of Historic Buildings: An Islamic Point of View *

Mahmood, S. (2004). Conservation of Historic Buildings: An Islamic Point of View. Workshop on Building Conservation, 6th. April 2004, International Islamic University, Kuala Lumpur. Ms. 1-9.

371) Conservation of Buildings: Historical Overview *

Penna, L. and Allaria, C. (2004). Conservation of Buildings: Historical Overview. Workshop on Building Conservation, 6th. April 2004, International Islamic University, Kuala Lumpur. Ms. 1-10.

Friday, June 15, 2007

370) Conservation Skills: Judgement, Method and Decision Making ***

Caple, C. (2000). Conservation Skills: Judgement, Method and Decision Making. Routledge, London.
 • Perception, judgement and learning (ms1-11)
 • Reasons for preserving the past (ms12-28)
 • The nature of conservation (ms29-45)
 • History of conservation (ms46-58)
 • Conservation ethics (ms59-69)
 • Objects: their recording and investigation (ms70-89)
 • Cleaning (ms90-105)
 • Stabilization (ms106-118)
 • Restoration (ms119-139)
 • In working condition (ms140-151)
 • Preventive conservation (ms152-169)
 • Decisions (ms170-181)
 • Responsibilities (ms182-199)
 • Conclusion (ms200-206)
 • Bibliography (ms207-222)

369) The Care of Old Buildings Today: A Practical Guide ***

Insall, D.W. (1973). The Care of Old Buildings Today: A Practical Guide. The Architectural Press, London.
 • Introductory, the legal background, money (ms9-30)
 • Organisations which can help (ms31-52)
 • Job organisation (ms53-72)
 • The diagnosis (ms73-91)
 • The repair of old roof coverings (ms92-154)
 • Case histories in conservation (ms155-194)
 • Bibliography (ms195-197)

Wednesday, June 13, 2007

368) Perancangan Pelancongan ***

Mohamed, B. dan Nordin, N.A. (2007). Perancangan Pelancongan. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.
 • Sektor pelancongan: satu tinjauan (ms1-8)
 • Pembangunan pelancongan di Malaysia (ms9-22)
 • Konsep asas pelancongan (ms23-45)
 • Imej dan kepentingannya (ms46-50)
 • Produk pelancongan (ms51-60)
 • Jenis dan motivasi pelancongan (ms61-75)
 • Evolusi destinasi (ms76-88)
 • Perancangan pelancongan peringkat wilayah (ms89-108)
 • Perancangan tapak pelancongan (ms109-123)
 • Kesan kegiatan pelancongan (ms124-135)
 • Penutup (ms136-138)
 • Rujukan (ms139-144)

367) Kamus Dewan: Edisi Ketiga

Baharom, N. (2002). Kamus Dewan: Edisi Ketiga. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

366) Building Maintenance & Preservation: A Guide to Design and Management ***

Mills, E. (1994). Building Maintenance & Preservation: A Guide to Design and Management. Butterworth-Heinemann Ltd., Oxford.
 • Design and building maintenance (ms1-15)
 • The economics of maintenance (ms116-26)
 • Building materials and their maintenance (ms49-62)
 • Maintenance of the building structure and fabric (ms88-108)
 • Conservation: the maintenance of older buildings (ms124-139)
 • The conservation of modern buildings (ms140-180)
 • Maintenance policy, programming and information feedback (ms195-201)
 • Rehabilitation and re-use of existing buildings (ms209-230)
 • Maintenance manuals and their use (ms244)
 • Bibliography (ms298-303)

365) Handbook of Building Maintenance Management **

Shear, M.A. (1983). Handbook of Building Maintenance Management. Reston Publication Company, Vancouver.
 • Maintenance programming (ms1-52)
 • Structural services (ms219-284)
 1. An overview (ms219-220)
 2. Principles of diagnosis (ms221-222)
 3. Basic building construction (ms223-226)
 4. Causes of defects (ms227-229)
 5. Change in size (ms229-Cracks (ms230-232)
 6. Plaster problems (ms233-234)
 7. Dampness in buildings (ms235-244)
 8. Asphalt paving maintenance (ms245-246)
 9. Painting (ms247-249)
 10. Windows (ms250)
 11. Roofing (ms251-268)
 12. Building hardware (ms269-279)

364) Lee's Building Maintenance Management **

Wordsworth, P. (2001). Lee's Building Maintenance Management. Blackwell Science Ltd., Oxford.
 • Maintenance in context (ms1-45)
 • Maintenance standards (ms46-74)
 • Statutory control (ms75-97)
 • Maintenance planning (ms98-129)
 • Maintenance information (ms162-192)
 • The maintenance organisation (ms193-217)
 • Maintenance procurement (ms218-248)
 • Service delivery (ms249-275)
 • Repair diagnosis (ms276-287)
 • Conservation and the environment (ms288-307)
 • References (msms45-308)
 • Standard maintenance descriptions (ms309-328)
 • Further reading and contacts (ms329-334)

363) The Repair and Maintenance of Houses ***

Melville, I.A. and Gordon, I.A. (1984). The Repair and Maintenance of Houses. The Estates Gazette Limited, London.
 • Introduction (ms1-8)
 • Historical background (ms9-80)
 • Brick walls (ms81-188)
 • Stone walls (ms189-248)
 • Foundations (ms249-290)
 • Timber (ms291-438)
 • Shoring (ms439-458)
 • Roof coverings (ms459-554)
 • Dampness (ms555-664)
 • Internal and general matters (ms665-788)
 • Drainage (ms789-896)
 • Bibliography (ms1027-1029)

362) Repair, Protection and Waterproofing of Concrete Structures **

Perkins, P.H. (1997). Repair, Protection and Waterproofing of Concrete Structures. E & FN Spon, London.
 • General observations (ms1-14)
 • Basic characteristics of concrete and mortar and their constituent and associated materials (ms15-29)
 • Associated materials (ms30-44)
 • Factors affecting the durability of reinforced concrete (ms45-66)
 • Investigation and diagnosis of defects in reinforced concrete (ms67-89)
 • Non-structural repairs to reinforced concrete (ms90-100)
 • Structural repairs to reinforced concrete (ms101-115)
 • Coatings for reinforced concrete (ms141-151)
 • Repairs to concrete floors (ms152-170)
 • Repairs to concrete roofs (ms171-177)
 • Repairs to concrete liquid-retaining structures (ms178-199)
 • Repairs to concrete water-excluding structures (ms200-209)
 • Repairs to concrete marine structures (ms210-220)
 • Further reading (ms13-220)

361) Repairing and Extending Finishes Part II: Acoustical Treatment, Resilient Flooring, Paint & Transparent Finishes ***

Simmons, H.L. (1990). Repairing and Extending Finishes Part II: Acoustical Treatment, Resilient Flooring, Paint & Transparent Finishes. Van Nostrand Reinhold, New York.
 • Introduction: finishes (ms1-15)
 • Structure and substrates (ms16-32)
 • Acoustical treatment (ms33-131)
 • Resilient flooring (ms132-184)
 • Paint and transparent finishes (ms185-266)
 • Bibliography (ms283-296)

360) Repairing and Extending Finishes Part I: Plaster, Gypsum Board & Ceramic Tile ***

Simmons, H.L. (1990) Repairing and Extending Finishes Part I: Plaster, Gypsum Board & Ceramic Tile. Van Nostrand Reinhold, New York.
 • Introduction: finishes (ms1-13)
 • Support system (ms14-67)
 • Lath and plaster (ms68-125)
 • Gypsum board (ms126-278)
 • Bibliography (ms285-296)

359) Appraisal and Repair of Building Structures: Introductory Guide ***

Holland, R., Montgomery-Smith, B.E. and Moore, J.F.A. (1992). Appraisal and Repair of Building Structures: Introductory Guide. Thomas Telford Services Ltd., London.
 • Introduction (ms1-6)
 • Initial appraisal (ms7-12)
 • Signs of distress (ms13-18)
 • Principal investigation (ms19-28)
 • Causes of defects (ms29-46)
 • Assessment of strength (ms47-50)
 • Remedial works (ms51-66)
 • Legal aspects (ms67-76)
 • Methods of access (ms77-80)
 • Instrumentation (ms81-88)
 • Monitoring (ms89-94)
 • Load testing structures (ms95-108)
 • Unusual materials and structures (ms109-118)
 • Historic buildings (ms119-128)
 • The report (ms129-138)
 • Selected bibliography (ms6-137)

358) Repair & Renewal of Buildings **

Institution of Civil Engineers (ICE) (1983). Repair & Renewal of Buildings. Thomas Telford Services Ltd., London.
 • Cladding structure inter-action, especially after 1950 (ms1-12)
 • Structural remedial works for listed buildings and ancient monuments (ms13-22)
 • Engineering the restoration (ms23-34)
 • Structural investigation and restoration of Lloyds Arch, Ipswich (ms35-46)
 • Underpinning, framing, jacking-up and moving brick and stone masonry structures (ms47-62)
 • Remedial work to twentieth century buildings (ms63-72)
 • Discussion (ms73-112)
 • References (ms113)

357) Survey and Repair of Traditional Buildings: A Sustainable Approach ***

Oxley, R. (2003). Survey and Repair of Traditional Buildings: A Sustainable Approach. Donhead Publishing, Dorset.
 • Introduction (ms1-10)
 • The need for change (ms11-27)
 • Values and principles (ms28-47)
 • Sustainability (ms47-70)
 • The traditional performance (ms71-95)
 • Legislation (ms96-110)
 • Assessment of the building (ms111-136)
 • Dampness and decay (ms137-157)
 • Summary: sustainable solutions (ms158-160)
 • Appendicies:
 1. The RICS appraisal and valuation standards (ms161-164)
 2. European valuation standards 2003 (ms165-166)
 3. Surveying historic timber-framed buildings (ms167-172)
 4. English Heritage principles of repair (ms186-188)
 • Further reading (ms189-192)

356) Design and Site Procedures: Defects and Repairs (Volume 4) ***

Building Research Establishment Digest (BRE) (1983). Design and Site Procedures: Defects and Repairs (Volume 4). Her Majesty's Stationery Office Publications Centre, London.
 • Common defects in low-rise traditional housing (ms85-92)
 • Failure patterns and implications (ms93-96)
 • Assessment of damage in low-rise buildings (ms97-104)
 • Cracking in buildings (ms105-112)
 • Repair and renovation of flood-damaged buildings (ms113-118)
 • Repairing brickwork (ms119-126)
 • Sulphate attack on brickwork (ms127-130)
 • Decay and conservation of stone masonry (ms131-134)
 • Painting walls: failures and remedies (ms135-142)
 • Prevention of decay in external joinery (ms143-150)
 • Control of lichens, moulds and similar growths (ms151-154)
 • Reducing the risk of pest infestions (ms155-162)
 • Wall claddings (ms163-178)
 • Durability (ms179-226)
 • Further reading (ms92-217)

355) Remedial Treatment of Buildings ***

Richardson, B.A. (1980). Remedial Treatment of Buildings. The Construction Press Ltd., Lanchester.
 • Defects in buildings (ms11-32)
 • Wood treatment (ms33-74)
 • Damp-proofing (ms75-108)
 • Masonry treatment (ms109-130)
 • Appendices:
 1. Identification of wood-borers and other insects infesting buildings (ms141-166)
 2. Identification of wood rots and other micro-organisms infecting building materials (ms167-172)
 3. Diagnosis and measurement of dampness in buildings (ms173-184)
 4. Drying buildings (ms185-188)
 5. Assessing the exposure of buildings (ms189-192)
 6. Glossary of useful terms (ms213-230)

354) The Professional and Home Owners Guide to Dampness in Buildings: Diagnosis, Treatment and Instrument ***

Oxley, T.A. and Gobert, E.G. (1999). The Professional and Home Owners Guide to Dampness in Buildings: Diagnosis, Treatment and Instrument. Butterworth-Heinemann, Oxford.
 • Introduction (ms1-5)
 • The dampness problem (ms6-10)
 • What dampness is (ms11-21)
 • Is there a dampness problem? (ms22-32)
 • Salts contamination in wall surfaces caused by rising damp (ms33-40)
 • The sources of water causing dampness: liquid water (ms41-57)
 • The source of water causing dampness: water from the air (ms58-87)
 • Diagnosis the causes of dampness (ms88-101)
 • How to monitor the drying out of a new building structure (ms102-106)
 • Moulds, fungi and wood boring insects (ms107-118)
 • Appendix:
 1. How to survey your house for dampness (ms119-120)
 2. Diagnosis (ms121-122)

353) The Repair of Historic Timber Structures ***

Yeomans, D. (2003). The Repair of Historic Timber Structures. Thomas Telford Publishing, London.
 • The materials (ms1-15)
 • Basic timber structure (ms16-47)
 • The form and behaviour of historic joints (ms48-66)
 • Behavoiur of oak frames (ms67-96)
 • Loads and stresses (ms97-112)
 • Load transmission in the new carpentry (ms113-128)
 • Decay and repair (ms129-165)
 • Surveying for repair (ms166-175)
 • Bibliography (ms176-178)

Tuesday, June 12, 2007

352) Timber Decay in Buildings: The Conservation Approach to Treatment ***

Ridout, B. (2001). Timber Decay in Buildings: The Conservation Approach to Treatment. Spon Press, London.
 • Origins snd durability of building timber (ms3-15)
 • Sorption of water by timber (ms16-20)
 • Post-harvest changes and decay (ms23-36)
 • Death watch beetle (ms37-54)
 • Furniture beetle or woodworm (ms55-64)
 • Minor decay insects (ms65-75)
 • Dry rot (ms76-89)
 • Wet rots and minor decay fungi (ms90-99)
 • Timber pretreatments (ms100-109)
 • Regulations, legislation and charters (ms110-116)
 • Drying and wetting: a historical perspective on timber decay within buildings (ms119-141)
 • Fire damage and dereliction (ms142-159)
 • Monitoring the building environment (ms160-168)
 • Resolving conflicts between treatment and conservation (ms171-188)
 • Conclusiaon (ms187-188)
 • Analytical approach to preservative treatment (ms189-196)
 • Dry rot case studies (ms197-209)
 • References and bibliography (ms210-221)

351) HAPM Guide to Defect Avoidance ***

Garrand, C. (2001). HAPM Guide to Defect Avoidance. Spon Press, London.
 • Foundations and ground floor structures (ms1-15)
 • External walls (ms17-33)
 • Roofs (ms35-49)
 • Internal walls and floors (ms51-71)
 • Above ground services (ms73-85)
 • Below ground drainage and external works (ms87-99)
 • References (ms101-111)

350) Housing Defects Reference Manual: Defect Action Sheet ***

The Building Research Establishment (BRE) (1994). Housing Defects Reference Manual: Defect Action Sheet. E & FN Spon, London.
 • Foundations and substructure (ms1-9)
 • Ground floors (ms11-25)
 • Suspended floors, ceilings and stairways (ms27-49)
 • Walls movement and structural aspects (ms51-83)
 • Walls brickwork, rendering and decoration (ms85-107)
 • Walls thermal insulation, condensation and moisture (ms109-129)
 • Walls fire bariers and sound insulation (ms131-143)
 • Flat roofs (ms145-153)
 • Pitched roofs (ms155-187)
 • Dual pitched roofs (ms189-199)
 • Chimneys, flues and ventilation (ms201-221)
 • Windows and doors (ms223-247)
 • Drainage (ms249-273)
 • Water supply and electrical services (ms275-289)
 • Reference and further reading (ms3-285)

349) Building Defects: Diagnosis and Remedy ***

The National Building Agency (NBA) (1985).Building Defects: Diagnosis and Remedy. Construction Press, London.
 • Diagnosis of defects (ms10)
 • Causes of defects (ms11)
 • External walls and chimneys (ms18-37)
 • Roofs, gutters and rainwater pipes (ms38-53)
 • Windows, doors and external joinery (ms54-67)
 • Finishes to internal walls, ceilings and joinery: internal doors (ms68-111)
 • Plumbing, heating and drains (ms112-137)
 • Damp (ms144-169)
 • Defects in appearance (ms170-179)
 • Materials (ms180-191)
 • Bibliography (ms192)

348) Defects and Deterioration in Buildings ***

Richardson, B.A. (2001). Defects and Deterioration in Buildings. Spon Press, London.
 • Defects and deterioration (ms1-9)
 • Structural problems (ms10-14)
 • Moisture problems (ms35-70)
 • Wood problems (ms78-104)
 • Masonry problems (ms105-119)
 • Coating problems (ms126-132)
 • Foundation problems (ms133-135)
 • Wall problems (ms136-144)
 • Window problems (ms145-150)
 • Roof problems (ms151-158)
 • Floor problems (ms159-162)
 • External problems (ms169-171)
 • References and further reading (ms199)

347) Appraising Building Defects: Perspectives on Stability and Hygrothermal Performance ***

Cook, G.K. and Hinks, A.J. (1992). Appraising Building Defects: Perspectives on Stability and Hygrothermal Performance. Longman Scientific & Technical, Essex.
 • Stability of the structure (ms7-72)
 • Distortion and criteria (ms73-88)
 • The influence of structural form on failure symptoms (ms89-120)
 • Instability: the role of external forces (ms121-147)
 • Instability: structural form and deficiency (ms148-116)
 • Instability in the structure: the role of substructure (ms117-196)
 • Instability in the fabric (ms197-217)
 • Instability in materials (ms218-257)
 • Dimensional instability: moisture movement (ms258-283)
 • Dimensional instability: thermal movement (ms284-294)
 • Hygrothermal deficiency: introduction (ms295-299)
 • Penetration of the envelope by solids (ms300-312)
 • Penetration of the envelope by liquids (ms313-402)
 • Penetration of the envelope by gases (ms403-416)
 • Deterioration in coatings (ms417-426)
 • Deterioration in timber (ms427-442)
 • Thermal behaviour of the building (ms443-462)
 • References (ms463-473)
 • Further reading (ms474-476)

346) The Technology of Building Defects ***

Hinks, J. and Cook, G. (1997). The Technology of Building Defects. E & FN Spon, London.
 • Defects with materials (ms3-32)
 • Failure mechanisms in cementitious materials (ms33-56)
 • Failure mechanisms in ceramic materials (ms57-64)
 • Failure mechanisms in timber (ms65-84)
 • Failure mechanisms in metals (ms85-96)
 • Defects in components: general mechanisms (ms97-136)
 • Defects in external joinery (ms137-156)
 • Defects in elements: soil and foundation-related problems (ms157-178)
 • Walls (ms179-252)
 • Movement and distortion problems in walls generally (ms253-276)
 • Defects in floors (ms277-284)
 • Problems with internal finishes (ms285-294)
 • Defects in roofs (ms295-330)
 • Further reading (ms7-356)

345) The Home Inspection Book: A Guide for Professionals ***

Spada, M.D. (2002). The Home Inspection Book: A Guide for Professionals. South-Western Thomson Learning, Ohio.
 • An introduction to the professional home inspection (ms3-14)
 • Home inspection procedure and reporting (ms41-66)
 • Inspecting the site (ms73-88)
 • Inspecting the exterior (ms93-129)
 • Inspecting the interior (ms135-162)
 • Recognizing environmental issues (ms247-260)
 • Appendix:
 1. ASHI The standard of practice and code of ethics (ms349-356)
 2. NAHI Standard of practice and code of ethics (ms357-365)
 • Home inspectors organizations websites:
 1. www.aahi.com American Association of Home Inspectors (AAHI)
 2. www.homeinspectortraining.com American Inspectors Society (AIS)
 3. www.ashi.com American Society of Home Inspectors (ASHI)
 4. www.iami.com Housing Inspection Foundation (HIF)
 5. www.nabie.org National Association of Building Inspection Engineers (NABIE)
 6. www.nahi.org National Association of Home Inspectors (NAHI)
 7. www.frea.com The Foundation of Real Estate Appraisers (FREA)
 8. www.sprei.com Society of Professional Real Estate Inspectors (SPREI)
 • Glossary (ms369-375)

344) Building Components and Materials (Volume 2) ***

Building Research Establishment Digest (BRE) (1983). Building Components and Materials (Volume 2). Her Majesty's Stationery Office Publications Centre, London.

 • Clay brickwork (ms1-8)
 • Perforated clay bricks (ms9-16)
 • Calcium sislicate (sandlime, flintlime) brickwork (ms17-23)
 • Repairing brickwork (ms25-32)
 • Sulphate attack on brickwork (ms33-36)
 • Mortars for bricklaying (ms37-40)
 • External rendered finishes (ms81-84)
 • Choosing specifications for plastering (ms85-213)
 • Painting walls: choice of paint (ms93-100)
 • Painting walls: failures and remedies (ms101-107)
 • Painting woodwork (ms109-116)
 • Wood preservatives: application methods (ms117-123)
 • The use of elm timber (ms125-127)
 • The use of chipboard (ms129-132)
 • The selection of natural building stone (ms133-40)
 • Decay and conservation of stone masonry (ms141-144)
 • Glass fibre reinforced cement (m145-152)
 • Choice of glues for wood (ms221-224)
 • Polyvinyl acetate adhesives for wood (ms225-228)
 • Site use of adhesives (ms229-240)
 • Design and appearance (ms241-252)
 • Further reading (ms8-240)

343) Materials in Construction ***

Taylor, G.D. (1996). Materials in Construction. Longman Singapore Publishers (Pte) Ltd., Singapore.
 • Materials in construction (ms1-13)
 • Bricks, building blocks and mortars (ms86-111)
 • Dampness in buildings (ms112-128)
 • Metals (ms129-153)
 • Timber (ms155-198)
 • Paints (ms259-267)
 • Plasters (ms268-276)
 • References (ms13-277)

Monday, June 11, 2007

342) Building Materials Evaluation Handbook ***

Wilson, F. (1984). Building Materials Evaluation Handbook. Van Nostrand Reinhold Company Inc., New York.
 • Introduction (ms1-9)
 • Building diagnosis (ms9-10)
 • The nature of materials (ms11-36)
 • Defining disabilities (ms37-58)
 • Moisture penetration and damage (ms59-78)
 • Masonry (ms79-143)
 • Wood (ms145-178)
 • Metals (ms179-203)
 • Cleaning building surfaces (ms267-280)
 • Procedure for building assessment (ms281-298)
 • Additional descriptions of testing methods (ms325-335)
 • References source (ms347-350)
 • Bibliography (ms351-352)

341) Building Pathology: Principles & Practice ***

Watt, D.S. (2002). Building Pathology: Principles & Practice. Blackwell Science Ltd., Oxford.
 • Introduction (ms1-7)
 • Understanding buildings (ms9-26)
 • Building performance (ms28-89)
 • Defects, damages and decay (ms94-140)
 • Survey and assessment (ms145-178)
 • Remediation in practice (ms181-216)
 • Building management and aftercare (ms217-249)
 • References and further reading (ms8-253)
 • Glossary (ms269-271)

340) Building Pathology: Deterioration, Diagnostics and Intervention ***

Harris, S.Y. (2001). Building Pathology: Deterioration, Diagnostics and Intervention. John Wiley & Sons, Inc., New York.
 • Introduction (ms1-11)
 • Mechanisms and diagnostics (ms12-56)
 • Structural systems (ms57-282)
 • Vertical closure systems (ms283-488)
 • Horizontal closure systems (ms489-617)
 • The active systems (ms618-632)
 • Glossary (637-642)

339) Surveying Buildings ***

Hollis, M. (2000). Surveying Buildings. RICS Business Services Limited, Coventry.
 • What is a survey? (ms1-8)
 • The inspection (ms9-28)
 • Checklist in preparing for a survey (ms29-38)
 • Reporting (ms39-66)
 • Surveys of specialist buildings (ms67-94)
 • Surveying equipment (ms95-100)
 • The duties of surveyors, their performance and their breach (ms121-134)
 • Health in buildings (ms147-154)
 • Asbestos (ms155-158)
 • Roofs (ms159-196)
 • Walls (ms197-276)
 • Plastics (ms277-280)
 • Metals (ms281-284)
 • Windows (ms285-312)
 • Floors (ms313-328)
 • Finishes (ms357-372)
 • Surroundings (ms373-376)
 • Dampness (ms377-392)
 • Timber decay caused by insect attack (ms393-414)
 • Rot and fungus damage to timber (ms417-437)
 • Crack interpretation (ms438-490)
 • Trees and their effect on buildings (ms491-506)
 • Bibliography (ms509-510)

338) Panduan Kerja-kerja Pemeriksaan Kecacatan Bangunan ***

Ramly, A. (2004). Panduan Kerja-kerja Pemeriksaan Kecacatan Bangunan. Building & Urban Development Institute, Selangor.

 • Pengenalan (ms1-13)
 • Jenis-jenis dan penyebab kecacatan bangunan (ms17-30)
 • Peralatan dan kelengkapan pemeriksaan bangunan (ms33-50)
 • Kaedah pemeriksaan bangunan (ms71-85)
 • Menilai kecacatan (ms89-95)
 • Kaedah merekod dan menyediakan laporan (ms99-126)
 • Rujukan (ms167-168)

337) The Investigation of Buildings: A Guide for Architects, Engineers and Owners ***

Friedman, D. (2000). The Investigation of Buildings: A Guide for Architects, Engineers and Owners. W.W. Norton & Company, Inc., New York.

 • Introduction (ms7-18)
 • Investigation principles (ms19-42)
 • Building types (ms43-76)
 • Damage (ms93-102)
 • Documentation (ms103-116)
 • Field work (ms117-140)
 • Probing (ms141-152)
 • Testing (ms153-164)
 • Conclusion (ms165-169)
 • A pocket checklist for investigators (ms170-171)

336) Guide to Domestic Building Surveys ***

Bowyer, J. (1988). Guide to Domestic Building Surveys. Butterworth Architecture, London.
 • The law and the survey (ms1-3)
 • Equipment (ms4-6)
 • Preliminaries, attendance and specialists (ms7-10)
 • Initial procedure on site (ms11-14)
 • General principles (ms14-17)
 • Preparation and recording of site notes (ms18-19)
 • General description (ms20-28)
 • The roof (ms29-50)
 • The walls (ms51-67)
 • Floors and staircases (ms68-76)
 • Internal finishes (ms77-88)
 • Drainage (ms89-96)
 • External works (ms113-116)

335) Building Surveys ***

Glover, P. (2001). Building Surveys. Butterworth-Heinemann, Oxford.
 • Surveyors and their instructions (ms1-14)
 • House surveys (ms15-21)
 • 100 typical house defects (ms22-25)
 • Foundations (ms26-43)
 • Walls (ms44-60)
 • Floors (ms61-68)
 • Roofs and chimneys (ms69-78)
 • Joinery and carpentry (ms79-92)
 • Finishes and surfaces (ms93-99)
 • The report (ms113-124)
 • Pro-forma reports (ms125-134)
 • Reports on older buildings (ms154-170)
 • A typical building survey report (ms187-209)
 • Dilapidations (ms230-239)
 • Conservation and the surveyor (ms240-251)
 • The surveyor as expert witness (ms252-258)
 • Glossary (ms259-265)
 • Bibliography (ms266-268)

334) Building Surveys ***

Glover, P. (1996). Building Surveys. Butterworth-Heinemann, Oxford.
 • Surveyors and their instructions (ms1-14)
 • House surveys (ms15-21)
 • 100 typical house defects (ms22-25)
 • Foundations (ms26-43)
 • Walls (ms44-60)
 • Floors (ms61-68)
 • Roofs and chimneys (ms69-78)
 • Joinery and carpentry (ms79-92)
 • Finishes and surfaces (ms93-99)
 • The report (ms113-124)
 • Pro-forma reports (ms125-134)
 • Reports on older buildings (ms154-170)
 • A typical building survey report (ms187-209)
 • Dilapidations (ms230-239)
 • Conservation and the surveyor (ms240-251)
 • Bibliography (ms252-254)

333) Pocket Surveying Buildings ***

Hollis, M. (2004). Pocket Surveying Buildings. RICS Business Services Limited, Coventry.
 • What is survey? (ms1-3)
 • The inspection (ms4-24)
 • Reporting (ms25-34)
 • Survey of specialist buildings (ms35-48)
 • Surveying equipment (ms49)
 • The contract (ms50-54)
 • The duties of surveyors, their performance and their breach (ms55-59)
 • Health in buildings (ms60-63)
 • Roofs (ms78)
 • Walls (ms79-101)
 • Metals (ms102-103)
 • Windows (ms104-109)
 • Floors (ms110-120)
 • Dampness (ms139-147)
 • Timber decay caused by insect attact (ms148-151)
 • Rot and fungus damage to timber (ms152-160)
 • Crack interpretation (ms161-182)
 • Focus (ms183-184)

Friday, June 08, 2007

332) Restoring Old Houses ***

Hutchins, N. (1982). Restoring Old Houses. Van Nostrand Reinhold Ltd., Toronto.
 • The philosophy of preservation (ms10-23)
 • The structure (ms72-113)
 • The exterior (ms114-145)
 • Finishing (ms180-216)
 • Glossary (ms225-228)
 • Bibliography (ms229-233)

331) Restoring Old Buildings for Contemporary Uses: An American Sourcebook for Architects and Preservationists ***

Shopsin, W.C. (1989). Restoring Old Buildings for Contemporary Uses: An American Sourcebook for Architects and Preservationists. Whitney Library of Design, New York.

 • Practising preservation (ms12-15)
 • Criteria for choosing a preservation strategy (ms19-22)
 • Case studies of preservation (ms56-97)
 • Inspection (ms99-102)
 • New-use requirements (ms103-104)
 • Identification, repair and restoration (ms108-153)
 1. Original materials versus replacements (ms109)
 2. Masonry (ms110-116)
 3. Wood (ms117-119)
 4. Metal (ms120-123)
 5. Glass (ms124-130)
 6. Roofing (ms131-136)
 7. Paint (ms137-142)
 8. Plaster (ms143-147)
 • Restoring interiors: floors, walls, ceilings and furnishings (ms154-175)
 • Bibliography (ms184-198)

330) The Architect's Remodeling, Renovation & Restoration Handbook ***

Simmons, H.L. (1989) The Architect's Remodeling, Renovation & Restoration Handbook. Van Nostrand Reinhold, New York.
 • Obtaining necessary data (ms3-38)
 • Photographing existing work (ms39-44)
 • Schedules (ms90-162)
 1. Interior finishes (ms91-107)
 2. Exterior finishes (ms108-113)
 3. Doors and frames (ms114-126)
 4. Windows (ms127-134)
 5. Aluminium entrances and storefronts (ms135-142)
 6. Glazing (ms143-147)
 7. Louvres (ms148-153)
 • Project manual (ms163-243)
 • References (ms344-345)

329) Renovating Old Houses ***

Nash, G. (1992). Renovating Old Houses. The Taunton Press, Inc., Connecticut.
 • Structural and financial evaluation (ms14-43)
 • Foundations (ms64-101)
 • The house frame (ms102-129)
 • The roof (ms130-171)
 • Windows, doors, siding nd trim (ms172-205)
 • Attachments, additions and alterations (ms206-219)
 • Walls, ceilings and floors (ms220-261)
 • Bibliography (ms334-338)

328) The Refurbishment of Commercial and Industrial Buildings ***

Marsh, P. (1983). The Refurbishment of Commercial and Industrial Buildings. Construction Press, London.
 • What is refurbishment? (ms3-9)
 • Refurbishment: change of use or modernisation (ms10-11)
 • The criteria of conversion (ms12-22)
 • Practical problems of refurbishment and their solution (ms31-69)
 1. Record drawings and survey techniques (ms31-33)
 2. Foundation reinforcement (ms33)
 3. Dampness (ms33-39)
 4. Wood restoration and care (ms39-42)
 5. Wall renovation and repair (ms42-50)
 6. Secondary walling elements (ms50-54)
 7. Roof renewal and upgrading (ms54-61)
 8. Interior surface refurbishment (68)
 • Examples of particular types of refurbishment (ms70-76)

327) Refurbishment and Upgrading of Buildings ***

Highfield, D. (2000). Refurbishment and Upgrading of Buildings. E & FN Spon, London.
 • Why refurbishment? (ms4-12)
 • Preventing moisture and dampness within buildings (ms68-86)
 • Timber cecay and remedial treatments (ms88-105)
 • Strengthening of existing timber floors (ms106-109)
 • Underpinning systems (ms116-123)
 • Facade retention (ms124-138)
 • References (ms3-138)

326) The Guidelines for Preserving, Rehabilitating, Restoring & Reconstructing Historic Buildings ***

Weeks, K.D. and Grimmer, A.E. (1995). The Guidelines for Preserving, Rehabilitating, Restoring & Reconstructing Historic Buildings. Heritage Preservation Services, Washington, D.C.
 • Standards for preservation and guidelines for preserving historic buildings (ms17-60)
 • Standards for rehabilitation and guidelines for rehabilitating historic buildings (ms61-116)
 • Standards for restoration and guidelines for restoring historic buildings (ms117-164)
 • Standards for reconstruction and guidelines for reconstructing historic buildings (ms165-178)

325) The Construction of New Buildings behind Historic Facades ***

Highfield, D. (1991). The Construction of New Buildings behind Historic Facades. E & FN Spon, London.
 • The redelopment and conservation of historic buildings (ms1-2)
 • Why facade retention (ms3-5)
 • The acceptability of facade retention as a means of architectural conservation (ms7-10)
 • The planning and decision-making process (ms12-18)
 • Design criteria for facade-retention schemes (ms20-27)
 • The technical aspects of facade retention (ms29-42)
 • Facade retention case studies (ms43-147)
 • Further reading (ms6,11,19,28,42)

324) Historic Building Facades: The Manual for Maintenance and Rehabilitation ***

Foulks, W.G. (1997). Historic Building Facades: The Manual for Maintenance and Rehabilitation. John Wiley & Sons, Inc., New York.
 • The nature of walls (ms1-16)
 1. Wall elements (ms4-10)
 2. Deterioration of walls (ms10-16)
 • Inspection (ms17-30)
 • Plan for restoration and replacement of facade components (ms31-38)
 • Stone masonry (ms39-66)
 1. Deterioration and evaluation of stone masonry (ms44-54)
 2. Repair of stonework (ms54-61)
 3. Cleaning stone masonry (ms61-66)
 • Brick masonry (ms69-84)
 1. Deterioration and evaluation of brick masonry (ms75-81)
 2. Repair of brick masonry (ms81-84)
 3. Cleaning masonry (ms84)
 • Terra-cotta masonry (ms85-102)
 1. Deterioration and evaluation of terra-cotta masonry (ms92-96)
 2. Repair of terra-cotta masonry (ms96-101)
 3. Cleaning terra-cotta masonry (ms101-102)
 • Cast stone (ms103-110)
 1. Deterioration of cast stone (ms107-108)
 2. Repair of cast stone (ms108-110)
 3. Cleaning cast stone (ms110)
 • Mortar (ms111-123)
 1. Deterioration and evaluation of mortar and mortar joints (ms115-119)
 2. Repointing (ms119-123)
 • Cast iron (ms137-152)
 1. Deterioration and evaluation of cast iron (ms141-142)
 2. Restoration of cast iron (ms142-152)
 • Sheet metal (ms153-167)
 1. Deterioration and evaluation of sheet metal (ms156-160)
 2. Treatment and repair of sheet metal (ms160-167)
 • Wood (ms169-178)
 1. Evaluation and analysis of wood (ms172)
 2. Deterioration of wood building elements (ms172-174)
 3. Repair of wood (ms174-177)
 4. Insect inspections (ms177-178)
 • Caulks and sealants (ms179-
 1. Evaluation and analysis (ms180-183)
 2. Using sealants in historic buildings (ms183-190)
 • Selected bibliography (ms191-193)

323) Rehabilitation and Re-use of Old Buildings ***

Highfield, D. (1987). Rehabilitation and Re-use of Old Buildings. E. & F.N. Spon Ltd., London.
 • Why rehabilitation? (ms1-8)
 • Housing rehabilitation (ms10-18)
 • Rehabilitation of non-domestic buildings (ms19-25)
 • The technical aspects of building rehabilitation and re-use (ms26-96)
 1. Preventing damp penetration into the building (ms67-74)
 2. Preventing condensation (ms74-81)
 3. Eradicating timber decay (ms81-96)
 • Statutory requirements affecting rehabilitation and re-use (ms98-116)
 • Financial aid for building rehabilitation (ms118-132)
 • Rehabilitation case-studies (ms133-180)
 • Further reading (ms8-181)

Wednesday, June 06, 2007

322) Pemeliharaan Warisan Rupa Bandar: Panduan mengenali Warisan Rupa Bandar berasaskan Inventori Bangunan Warisan Malaysia ***

Idid, S.Z.A. (1995). Pemeliharaan Warisan Rupa Bandar: Panduan mengenali Warisan Rupa Bandar berasaskan Inventori Bangunan Warisan Malaysia. Badan Warisan Malaysia, Kuala Lumpur.
 • Pengenalan (ms14)
 • Tahap kesedaran masyarakat setempat kini terhadap kualiti rupa bandar dan kepentingannya (ms4-5)
 • Ancaman pembangunan terhadap warisan seni bina negara (ms6-7)
 • Pemeliharaan bandar (ms8-15)
 • Perundangan yang menyokong usaha-usaha pemeliharaan bandar di Malaysia (ms16-21)
 • Peranan pihak penguasa tempatan dalam menjaga nilai warisan rupa bandar (ms22-26)
 • Penggunaan kajian inventori bangunan warisan di dalam menentukan kawasan-kawasan tindakan pemeliharaan (ms27-31)
 • Gaya-gaya seni bina rumah kedai (ms32-38)
 • Maklumat am warisan seni bina Malaysia mengikut negeri (ms39-58)
 • Rumusan hasil kajian inventori bangunan warisan di Malaysia (ms59)
 • Panduan kaedah dan pendekatan pemeliharaan (ms60-63)
 • Kaedah-kaedah khusus mengklasifikasikan bangunan dan penilaian gred bangunan (ms64-71)
 • Tindakan terhadap bangunan-bangunan di dalam lingkungan kawasan pemeliharaan (ms72-81)
 • Cadangan pengurusan di kawasan pemeliharaan insentif kewangan (ms82-86)
 • Penutup (ms87)
 • Bandar warisan di Kedah (ms88-107):
 1. Bandar Alor Setar
 2. Bandar Baling
 3. Bandar Kulim
 4. Bandar Sungai Petani
 5. Bandar Yan
 • Bandar warisan di Pulau Pinang (ms108-121):
 1. Bandar Bukit Mertajam
 2. Bandar Balik Pulau
 3. Bandar Raya Georgetown
 • Bandar warisan di Perak (ms122-173)
 1. Bandar Bagan Serai
 2. Bandar Batu Gajah
 3. Bandar Gopeng
 4. Bandar Raya Ipoh
 5. Bandar Kampar
 6. Bandar Kuala Kangsar
 7. Bandar Parit
 8. Bandar Taiping
 9. Bandar Tanjung Malim
 10. Bandar Tapah
 11. Bandar Teluk Intan
 12. Bandar Tronoh
 • Bandar warisan di Selangor (ms174-192):
 1. Bandar Kajang
 2. Bandar Kelang
 3. Bandar Kuala Kubu Baru
 4. Bandar Kuala Selangor
 • Bandar warisan di Kuala Lumpur (ms193-199):
 1. Bandar Raya Kuala Lumpur
 • Bandar warisan di Negeri Sembilan (ms200-210):
 1. Bandar Port Dickson
 2. Bandar Seremban
 3. Bandar Tampin
 • Bandar warisan di Melaka (ms211-230):
 1. Bandar Alor Gajah
 2. Bandar Jasin
 3. Bandar Masjid Tanah
 4. Bandar Melaka
 • Bandar warisan di Johor (ms231-257):
 1. Bandar Batu Pahat
 2. Bandar Johor Bahru
 3. Bandar Kluang
 4. Bandar Labis
 5. Bandar Muar
 6. Bandar Segamat
 • Bandar warisan di Pahang (ms258-276):
 1. Bandar Bentong
 2. Bandar Kuantan
 3. Bandar Kuala Lipis
 4. Bandar Pekan
 • Bandar warisan di Terengganu (ms277-290):
 1. Bandar Chukai
 2. Bandar Kuala Dungun
 3. Bandar Kuala Terengganu
 • Bandar warisan di Kelantan (ms291-297):
 1. Bandar Kota Bharu
 • Bandar warisan di Sarawak (ms298-305)
 1. Bandar Raya Kuching
 • Rujukan am (ms306-307)

321) The Restoration Manual: An Illustrated Guide to the Preservation and Restoration of Old Buildings ***

Bullock, O.M. (1983). The Restoration Manual: An Illustrated Guide to the Preservation and Restoration of Old Buildings. Van Nostrand Reinhold Company Inc., New York.
 • Introduction (definitions) (ms1)
 • Selecting the period to be restored (ms11-12)
 • Historical research (ms13-17)
 • Archaeological research (ms18-32)
 • Architectural research (ms33-78)
 • Execution of a restoration (ms79-84)
 • Specifications (ms85-93)
 • After completion (ms94-99)
 • Architectural photogrammetry in restoration (ms101-109)
 • Measured drawings in restoration (ms110-118)
 • Photographic records in restoration (ms119-123)
 • Climate control in restored buildings (ms124-131)
 • Restoration of masonry (ms132-140)
 • Glossary (ms141-172)
 • Bibliography (ms173-181)

321) The Restoration Manual: An Illustrated Guide to the Preservation and Restoration of Old Buildings ***

Bullock, O.M. (1983). The Restoration Manual: An Illustrated Guide to the Preservation and Restoration of Old Buildings. Van Nostrand Reinhold Company, Ney York.

Tuesday, June 05, 2007

320) Concerning Buildings ***

Marks, S. (1996). Concerning Buildings. Architectural Press, Oxford.
 • The conservation of buildings in Britain since the Second World War (ms5-31)
 • Principles and problems: ethics and aesthetics (ms34-54)
 • International standards: principles and charters of conservation (ms55-81)
 • Protecting the world cultural heritage (ms82-94)
 • The education of a conservation architect: past, present and future (ms96-117)
 • Assessment and recording: a practitioner's view (ms119-157)
 • Using and re-using buildings (ms158-185)
 • Glorious repair, or the 'British way of making good' (ms191-213)
 • Understanding historic structures (ms214-236)
 • Art history, architectural history and archaeology (ms239-250)
 • Historical landscapes and gardens and their conservation (ms253-276)
 • Financing conservation (ms278-294)
 • Bibliography (ms31-302)

319) Historic Preservation Handbook ***

Irwin, J.K. (2003). Historic Preservation Handbook. The McGraw-Hill Companies, Inc., New York.
 • Building components and materials (ms78-96)
 • Building elements (ms96-163)
 • Policy and meaning (ms173-203(
 • References (ms74,170,203)
 • Appendix:
 1. The Athenc charter (ms205-209)
 2. International charter for the conservation and restoration of monuments and sites (211-214)
 3. Appleton charter for the protection and enhancment of the built environment (ms215-219)
 4. Charter for the preservation of Quebec's heritage (Deschambault declaration) (ms221-231)
 5. Congress on the European architectural heritage (the declaration of Amsterdam) (ms233-240)
 6. European charter of the architectural heritage (ms241-245)
 7. Historic gardens (ms247-251)
 8. Conservation of historic towns (ms253-256)
 9. Charter for new urbannism (ms257-260)
 10. Charleston zoning ordinance (ms261-271)
 11. Protection of historic properties (ms273-312)
 12. Worksheets checklist (ms313-342)

318) Preserving and Restoring Monuments and Historic Buildings ***

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) (1972). Preserving and Restoring Monuments and Historic Buildings. UNESCO, Paris.
 • Resoring monuments: historical background (ms15-30)
 • Monument conservation programmes (ms31-48)
 • General principles (ms49-62)
 • Preliminary surveys (ms63-66)
 • Classical and photogrammetric methods used in surveying architectural monuments (ms67-108)
 • Factors contributing to the deterioration of monuments (ms109-147)
 • Conservation and restoration: operational techniques (ms149-185)
 • The restoration of bridges of artistic and historic interest (ms187-206)
 • The preservation and restoration of wooden monuments in Japan (ms207-230)
 • The conservation of sites and monuments in the new world (ms231-243)
 • The conservation and restoration of historic quarters and cities (ms245-251)
 • Training architect-restorers (ms253-260)
 • Summary and discussion (ms261-267)
 • Bibliography (ms243)

317) Revitalizing Historic Urban Quarters ***

Tiesdell, S., Oc, T. and Heath, T. (1996). Revitalizing Historic Urban Quarters. Architectural Press, Oxford.
 • Historic preservation (value) (ms11-18)
 • Economic challenges of historic urban quarters (ms20-45)
 • Tourism and culture-led revitalization (ms68-96)
 • Revitalizing industrial and commercial quarters (ms130-165)
 • Design in historic urban quarters (ms166-199)
 • Towards the successful revitalization of historic urban quarters (ms200-212)
 • Bibliography (ms213-226)

316) Illustrated Dictionary of Architectural Preservation: Restoration, Renovation, Rehabilitation and Re Use ***

Burden, E. (2003). Illustrated Dictionary of Architectural Preservation: Restoration, Renovation, Rehabilitation and Re Use. The McGraw-Hill Companies, Inc., New York.

315) Historic Preservation: An Introduction to Its History, Principles and Practice ***

Tyler, N. (2000). Historic Preservation: An Introduction to Its History, Principles and Practice. W.W. Norman & Company, Inc., New York.
 • Preservation philosophies (ms18)
 • Types of intervention:
 1. Preservation (ms22-24)
 2. Restoration (ms24-27)
 3. Reconstruction (ms27-28)
 4. Rehabilitation (Adaptive Use) (ms28-29)
 • National regiter's criteria for evaluation (ms93-94)
 • Criteria for exclusion (ms95-96)
 • Design issues (ms139-153)
 • Preservation technology (ms154-167)
 • Other preservation issues (ms208-219)
 • References (ms220-227)
 • Further reading (ms228-231)
 • Preservation resources (ms232-239)
 1. www.aaslh.ord/index.html American Association for State and Local History
 2. www.acra-crm.org/ American Cultural Resources Association
 3. www.aiaonline.com/ American Institute of Architects
 4. www.planning.org/ American Planning Association
 5. www.apti.org/ Association for Preservation Technology
 6. www.campbellcenter.org/ Campbell Centre for Historic Preservation Studies
 7. http://www.chin.gc.ca/ The Canadian Heritage Information Network
 8. www.ooo.nl/decomomo/start/htm Documentation and Conservation of the Modern Movement
 9. www.unesco.org/whc/ab_icomo.htm International Council of Monuments and Sites
 10. www.arcat.com/search/profile.cfm?id=8371 National Alliance of Preservation Commissions
 11. www.ncptt.nps.gov/ National Center for Preservation Technology and Training, National Park Service
 12. www.mainst.org/ National Main Street Center
 13. www2.cr.nps.gov/ National Park Service, Department of the Interior
 14. www.npi.org/about.html National Preservation Institute
 15. http://www.nationaltrust.org/ National Trust for Historic Preservation
 16. www.sacredplaces.org/ Partners for Sacred Places
 17. www.arch.buffalo.edu/pairc Planning and Architecture Internet Resource Center
 18. www.preservenet.cornell.edu/pa.htm Preservation Action
 19. www.preservenet.cornell.edu/preserve.html Preservevation Network
 20. http://www.xaa.org/ Society for American Archaeology, University of Connecticut
 21. http://www.sah.org/ Society of Architectural Historians
 22. http://www.sca-roadside.org/ Society for Commercial Archaeology