Friday, April 20, 2007

8) Rangka Kerja Pemuliharaan Bangunan Warisan di Malaysia ***

Ahmad, A.G. (2006a). Rangka Kerja Pemuliharaan Bangunan Warisan di Malaysia. Bengkel Konservasi Monumen dan Tapak Tanah Bersejarah, 27-29 November 2006, Hotel Mahkota, Melaka. Ms.1-12.
  • Bangunan bersejarah di Malaysia (ms1)
  • Prinsip pemuliharaan bangunan (ms1-3)
  • Menjalankan kajian saintifik dan ujian makmal (ms2)
  • Rangka kerja pemuliharaan (ms3-7)
  • Bangunan warisan sebagai produk pelancongan (ms7)
  • Kejayaan projek pemuliharaan (ms8)
  • Kesimpulan (ms8)
  • Rujukan (ms9)
  • Pendekatan pemuliharaan (ms10-12)