Saturday, May 05, 2007

105) Sejarah Seni Bina: Stonehenge hingga Pencakar Langit

W. Ismail, W.H. (1993). Sejarah Seni Bina: Stonehenge hingga Pencakar Langit. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.
  • Daftar kata (ms367-373)