Monday, May 07, 2007

143) Kecacatan dan Kerosakan Umum pada Rumah Melayu Tradisional: Kajian Kes Rumah Kutai **

Kamal, K.S., Ahmad, A.G., A. Wahab, L. dan Zaidi, M.A. (2006). Kecacatan dan Kerosakan Umum pada Rumah Melayu Tradisional: Kajian Kes Rumah Kutai. Proceedings of the 2nd. Asean Postgraduate Seminar in Built Environment, 4-6 December 2006, University of Malaya, Kuala Lumpur. Ms. 189-198.
  • Kajian dilapidasi bangunan (ms189-190)
  • Kaedah pemeriksaan dan kelengkapan pengukuran (ms190-192)
  • Punca-punca kecacatan dan kerosakan umum (ms 192-197)
  • Cadangan pemuliharaan (ms197-198)
  • Rujukan dan bibliografi (ms198)