Tuesday, May 08, 2007

153) Kajian Bahan Binaan untuk Kerja-kerja Pemuliharaan Tugu Peringatan Negara, Jalan Parlimen, Kuala Lumpur *

Ishak, A.K. dan Mijus, L. (2004). Kajian Bahan Binaan untuk Kerja-kerja Pemuliharaan Tugu Peringatan Negara, Jalan Parlimen, Kuala Lumpur. Prosiding Persidangan Kebangsaan Sains dan Teknologi dalam Pemuliharaan Warisan Negara: Mengintegrasi Sains, Teknologi dan Warisan, 16-19 Ogos 2004, Hotel Equatorial, Melaka. Ms. 32-41.
  • Kaedah kajian x-ray diffraction / XRD (ms33-34)