Tuesday, May 08, 2007

155) Penjagaan Artifak Logam daripada Serangan Kakisan *

Daud, M. (2004). Penjagaan Artifak Logam daripada Serangan Kakisan. Prosiding Persidangan Kebangsaan Sains dan Teknologi dalam Pemuliharaan Warisan Negara: Mengintegrasi Sains, Teknologi dan Warisan, 16-19 Ogos 2004, Hotel Equatorial, Melaka. Ms. 60-64.
  • Mengenalpasti artifak-artifak logam (ms60-61)
  • Penyebab-penyebab kerosakan (ms61)
  • Kakisan (ms61)
  • Penjagaan artifak-artifak logam (ms62-64)
  • Rujukan (ms64)