Tuesday, May 08, 2007

157) Kaedah Semburan Soda bagi Pembersihan Objek Sejarah **

Daud, M. (2004). Kaedah Semburan Soda bagi Pembersihan Objek Sejarah. Prosiding Persidangan Kebangsaan Sains dan Teknologi dalam Pemuliharaan Warisan Negara: Mengintegrasi Sains, Teknologi dan Warisan, 16-19 Ogos 2004, Hotel Equatorial, Melaka. Ms. 74-78.
  • Kaedah semburan (ms75)
  • Konfigurasi peralatan (ms75)
  • Sifat-sifat media soda (ms75-77)
  • Kelebihan semburan soda (ms77)
  • Penggunaan semburan soda (ms77-78)
  • Kesimpulan (ms78)
  • Rujukan (ms78)