Saturday, May 12, 2007

163) Analisis Kimia Fizik bagi Bahan Binaan Bangunan Panggung Derama Jalan Bandar Kuala Lumpur: Suatu Kajian Kes **

Hussein, M.Z., Ramli, Z. dan Yahaya, A. (2004). Analisis Kimia Fizik bagi Bahan Binaan Bangunan Panggung Derama Jalan Bandar Kuala Lumpur: Suatu Kajian Kes. Prosiding Persidangan Kebangsaan Sains dan Teknologi dalam Pemuliharaan Warisan Negara: Mengintegrasi Sains, Teknologi dan Warisan, 16-19 Ogos 2004, Hotel Equatorial, Melaka. Ms. 131-141.
  • Analisis pembelauan sinar-X (ms135-138)
  • Kajian kayu (ms138)
  • Kajian cat (ms138-139)
  • Kesimpulan (ms139)
  • Rujukan (ms140-141)