Saturday, May 12, 2007

165) Kajian Geo-Arkeologi di Bukit Melawati dan Bukit Belanda, Selangor *

Mahmud, M. (2004). Kajian Geo-Arkeologi di Bukit Melawati dan Bukit Belanda, Selangor. Prosiding Persidangan Kebangsaan Sains dan Teknologi dalam Pemuliharaan Warisan Negara: Mengintegrasi Sains, Teknologi dan Warisan, 16-19 Ogos 2004, Hotel Equatorial, Melaka. Ms. 190-196.
  • Bukit Melawati dan Bukit Belanda (ms190-191)
  • Kajian tapak dan pengumpulan data (ms191)
  • Rujukan (ms196)