Saturday, May 12, 2007

169) Penggunaan kaedah 'Remote Sensing' dan Sistem Maklumat Geografi dalam Pemuliharaan Warisan Negara: Pemuliharaan terhadap Bangunan-bangunan...**

Ibrahim, A.L., Hashim, M. dan A. Rahman, M.Z. (2004). Penggunaan kaedah 'Remote Sensing' dan Sistem Maklumat Geografi dalam Pemuliharaan Warisan Negara: Pemuliharaan terhadap Bangunan-bangunan, Tapak Sejarah dan Taman Negara. Prosiding Persidangan Kebangsaan Sains dan Teknologi dalam Pemuliharaan Warisan Negara: Mengintegrasi Sains, Teknologi dan Warisan, 16-19 Ogos 2004, Hotel Equatorial, Melaka. Ms. 223-232.
  • Teknologi remote sensing dan sistem maklumat geografi (ms224-226)
  • Pengekalan warisan negara menggunakan teknik remote sensing dan sistem maklumat geografi (ms226-230)
  • Rujukan (ms231232)