Monday, May 14, 2007

173) Garispanduan Kerja-kerja Konservasi Monumen yang diwartakan di dalam Akta Bendapurba, 1976 ***

M. Saud, R. (2003). Garispanduan Kerja-kerja Konservasi Monumen yang diwartakan di dalam Akta Bendapurba, 1976. Kursus Prosedur & Proses Permohonan bagi Membaikpulih Bangunan Warisan, 9 Oktober 2003, Pusat Warisan Pulau Pinang, Pulau Pinang. Ms. 1-26.

 • Definasi (ms1)
 • Perundangan yang terlibat (ms2)
 • Garispanduan kerja-kerja konservasi (ms3-8)
 • Kepentingan pemuliharaan (ms8-9)
 • Kaedah pemuliharaan (ms8-17)
 • Kesimpulan (ms17)
 • Senarai tapak tanah bersejarah dan monumen lama yang telah diwartakan (ms18-25)
 1. Kedah (1)
 2. Pulau Pinang (9)
 3. Perak (50)
 4. Wilayah Persekutuan (23)
 5. Selangor (9)
 6. Negeri Sembilan (9)
 7. Melaka (27)
 8. Johor (3)
 9. Pahang (1)
 10. Terengganu (7)
 • Proses permohonan ubahsuai dan konservasi bangunan lama dan kawasan bersejarah Jabatan Muzium dan Antikuiti (ms26)