Monday, May 14, 2007

175) Penyediaan Laporan Kajian Dilapidasi Bangunan Warisan ***

Ahmad, A.G. (2003). Penyediaan Laporan Kajian Dilapidasi Bangunan Warisan. Kursus Prosedur & Proses Permohonan bagi Membaikpulih Bangunan Warisan, 9 Oktober 2003, Pusat Warisan Pulau Pinang, Pulau Pinang. Ms. 1-20.
 • Definisi dilapidasi (ms1)
 • Kajian dilapidasi bangunan (ms1)
 • Kepentingan kajian dilapidasi bangunan (ms1)
 • Penyediaan laporan kajian dilapidasi (ms2)
 • Kecacatan bangunan (ms3-4)
 1. Mengenali kecacatan bangunan (ms3)
 2. Tumpuan kepada struktur dan elemen bangunan (ms3)
 3. Contoh jenis-jenis kecacatan bangunan di bahagian bumbung, dinding dan lantai (ms3-4)
 • Kaedah penyelesaian (ms4)
 1. Cadangan kerja-kerja penyenggaraan dan pemuliharaan (ms4)
 2. Kajian dan ujian saintifik (ms4)
 • Senarai monumen lama dan tapak tanah bersejarah (151) (ms0)
 • Gazet monumen lama dan tapak tanah bersejarah bagi negeri: (ms1-20)
 1. Kedah (1) (ms1)
 2. Kelantan (6) (ms2)
 3. Pulau Pinang (10) (ms3)
 4. Perak (50) (ms4-8)
 5. Melaka (28) (ms9-11)
 6. Johor (3) (ms12)
 7. Pahang (1) (ms13)
 8. Terengganu (7) (ms14)
 9. Selangor (13) (ms16)
 10. Wilayah Persekutuan (23) (ms17-19)
 11. Negeri Sembilan (9) (ms9)