Monday, May 14, 2007

178) Penyelidikan Arkeologi dalam Kerja Konservasi Bangunan *

N.A. Rahman, N.H. (2006). Penyelidikan Arkeologi dalam Kerja Konservasi Bangunan. Kursus Konservasi Monumen & Tapak Tanah Bersejarah, 16-18 Disember 2006, E & O Hotel, Pulau Pinang. Ms. 1-42.

 • Komponen utama dalam kerja konservasi (ms2)
 • Garispanduan pemuliharaan (ms3)
 • Dasar dan prinsip konservasi bangunan bersejarah JMA (ms3)
 • Sejarah piagam - UNESCO, ICCROM, ICOMOS (ms4)
 • Perundangan pemuliharaan - Akta (ms5)
 • Kajian kes (ms6-38)
 1. Istana Hulu Kenangan, Kuala Kangsar (ms6-9)
 2. Mahkamah Tinggi Lama, Pulau Pinang (ms10-15)
 3. Kota Batu (ms16-20)
 4. Kota Lukut, Negeri Sembilan (ms21-26)
 5. Bangunan Bastion House, Jalan Kota, Melaka (ms27-31)
 6. Rumah Raja Bilah, Papan, Ipoh, Perak (ms32-35)
 7. Kota Johor Lama, Kota Tinggi, Johor (ms36-38)
 • Cadangan aturcara kerja arkeologi dalam konservasi (ms39)
 • Kesimpulan (ms40)
 • Cadangan (ms41)
 • Rujukan (ms42)