Tuesday, May 15, 2007

211) Penilaian terhadap Promosi dan Pemasaran Lembah Bujang sebagai Destinasi Pelancongan Warisan di Negeri Kedah *

A. Razak, A. dan Mohamed, B. (2007). Penilaian terhadap Promosi dan Pemasaran Lembah Bujang sebagai Destinasi Pelancongan Warisan di Negeri Kedah. Post Graduate Research Colloquium 2007, 30-31 Januari 2007, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang. Ms. 1-6.
  • Rujukan (ms5-6)