Tuesday, May 15, 2007

215) Pemuliharaan Bandar Warisan di Malaysia Sebagai Warisan Dunia

A. Wahab, L., Ahmad, A.G. dan Mohamed, B. (2007). Pemuliharaan Bandar Warisan di Malaysia Sebagai Warisan Dunia. Post Graduate Research Colloquium 2007, 30-31 Januari 2007, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang. Ms. 1-15.
  • Rujukan (ms13-15)