Monday, May 21, 2007

277) Pelancongan: Impak Ekonomi, Fizikal dan Sosial

Din, A.K. (1991). Pelancongan: Impak Ekonomi, Fizikal dan Sosial. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.
  • Rujukan dan bibliografi (ms199-213)