Tuesday, May 01, 2007

37) Rang Undang-undang Warisan Kebangsaan 2005 *

Parlimen Malaysia (2005). Rang Undang-undang Warisan Kebangsaan 2005.
  • Tafsiran (ms10-16)
  • Pemuliharaan dan pemeliharaan tapak warisan (ms31-36)
  • Kawasan pemuliharaan dan pelan pengurusan pemuliharaan (ms36-37)
  • Pengisytiharan warisan kebangsaan (ms48-49)
  • Penyenaraian warisan kebangsaan dalam daftar (ms50)
  • Kesalahan berkenaan dengan tapak warisan (ms72-73)