Thursday, May 03, 2007

49) Pembinaan Bangunan Tradisional Melayu

Hanafi, Z. (1996). Pembinaan Bangunan Tradisional Melayu. Amber Solara Publication, Kedah.
  • Kaedah pembinaan atap genting tradisional (ms70-79)