Thursday, May 03, 2007

51) Warisan Seni Bina Dunia Melayu Rumah-rumah Tradisi *

M. Rasdi, M.T., M. Ali, K., S. Ariffin, S.A., Mohamad, R. dan Mursib, G. (2004). Warisan Seni Bina Dunia Melayu Rumah-rumah Tradisi. Penerbit Universiti Teknologi Malaysia, Johor.
  • Penggunaan bahan dan proses pembinaan (ms43-45)
  • Warisan yang semakin pupus (ms62-68)
  • Memelihara warisan (ms68-75)
  • Warisan yang dilupakan (ms75-80)
  • Apakah peranan yang boleh dimainkan melalui pemeliharaan (ms80-85)
  • Trend dalam pemeliharaan bangunan tradisional (ms85-96)
  • Rujukan (ms249-251)