Friday, May 04, 2007

77) Sejarah Keretapi di Malaysia

Basri, M.A. (1985). Sejarah Keretapi di Malaysia. Keretapi Tanah Melayu, Kuala Lumpur.