Monday, May 07, 2007

134) Pemuliharaan Bangunan Bersejarah di Pulau Pinang dari Aspek Pengurusan Penyenggaraan **

Shamsudin, M.Z., W. Hamdan, W.S. dan Tun, S.J. (2006). Pemuliharaan Bangunan Bersejarah di Pulau Pinang dari Aspek Pengurusan Penyenggaraan. Proceedings of the 5th. Annual Conference Management in Construction Research Association (MICRA), 20-21 June 2006, International Islamic University Malaysia. Ms. 136-146.
  • Pemuliharaan bangunan (ms138)
  • Penyenggaraan bangunan (ms138-139)
  • Bangunan bersejarah di Georgetown (ms139)
  • Masalah berkaitan (ms140-143)
  • Cadangan (ms143-144)
  • Kesimpulan (ms145)
  • Rujukan (ms145-146)