Wednesday, June 13, 2007

368) Perancangan Pelancongan ***

Mohamed, B. dan Nordin, N.A. (2007). Perancangan Pelancongan. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.
 • Sektor pelancongan: satu tinjauan (ms1-8)
 • Pembangunan pelancongan di Malaysia (ms9-22)
 • Konsep asas pelancongan (ms23-45)
 • Imej dan kepentingannya (ms46-50)
 • Produk pelancongan (ms51-60)
 • Jenis dan motivasi pelancongan (ms61-75)
 • Evolusi destinasi (ms76-88)
 • Perancangan pelancongan peringkat wilayah (ms89-108)
 • Perancangan tapak pelancongan (ms109-123)
 • Kesan kegiatan pelancongan (ms124-135)
 • Penutup (ms136-138)
 • Rujukan (ms139-144)