Saturday, June 16, 2007

381) Pengenalan kepada Bangunan dan Monumen Lama di Malaysia ***

Ahmad, A.G. (1994). Pengenalan kepada Bangunan dan Monumen Lama di Malaysia. Bengkel Menangani Masalah Pemuliharaan Bangunan Lama di Malaysia, 19-22 Disember 1994, Kota Ngah Ibrahim, Taiping, Perak.
  • Pengenalan (ms1-2)
  • Definisi (ms2)
  • Kepentingan:
  1. Sejarah (ms2-3)
  2. Nilai seni bina (ms3)
  3. Pelancongan (ms3-4)
  4. Pendidikan (ms4)
  5. Pembentukan minda (ms4)
  6. Perancangan (ms4-5)
  • Kesimpulan (ms5-6)