Saturday, June 16, 2007

401) Projek Dokumentasi Rumah Kutai: Rumah Angkat UiTM Cawangan Perak ***

Kamal, K.S., A. Wahab, L. dan Majid, M.F. (2005). Projek Dokumentasi Rumah Kutai: Rumah Angkat UiTM Cawangan Perak. Penyelidikan IRDC Jangka Pendek, Universiti Teknologi Mara, Shah Alam, Selangor.
  • Pengenalan rumah Kutai (ms1-14)
  • Konsep rekabentuk seni bina rumah Kutai (ms15-22)
  • Kajian awalan dan sejarah rumah Kutai (ms23-35)
  • Rekebentuk seni bina rumah Kutai (ms36-61)
  • Lukisan terukur rumah Kutai (ms62-74)
  • Ujian bahan (ms75-94)
  • Kajian dilapidasi rumah Kutai (ms95-110)
  • Kecacatan dan kerosakan rumah Kutai (ms111-121)
  • Kesimpulan dan cadangan (ms122-132)
  • Bibliografi (ms133-135)