Thursday, June 21, 2007

403) Garispanduan Pengekalan Bangunan di dalam Kawasan Pusat Bandar Kuala Lumpur ***

Unit Rekabentuk Bandar dan Warisan (1996). Garispanduan Pengekalan Bangunan di dalam Kawasan Pusat Bandar Kuala Lumpur. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Kuala Lumpur.
 • Pengenalan (ms3)
 • Perkembangan senibina awal di Kuala Lumpur (ms3-4)
 • Tiga garispanduan yang digunakan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (ms5-6)
 • Kategori pengekalan (ms7-8)
 • Cadangan dasar dan insentif pembangunan (ms9)
 • Kepentingan pemuliharaan dan pengekalan bangunan-bangunan bersejarah (ms9)
 • Isu-isu tentang pengekalan (ms10)
 • Garispanduan rekabentuk pembangunan semula di lot-lot rumah kedai di kawasan pengekalan dan kawalan senibandar - pengekalan fasad (ms11-13)
 • Garispanduan rekabentuk pembangunan lot-lot rumah kedai di kawasan pengekalan dan kawalan senibandar - perobohan dan pembinaan semula (ms14-16)
 • Cadangan pengekalan dan anjakan bangunan di dalam kawasan perancangan pusat bandar Kuala Lumpur (pelan pengekalan komprehensif) (ms17-21)
 • Pelan pengekalan komprehensif (ms22)
 • Pelan kawasan-kawasan pengekalan (ms23-33)
 • Cadangan mempromosikan Kuala Lumpur sebagai sebuah bandaraya (ms34-36)