Friday, September 14, 2007

435) Santai Village: Evolusi Pelancongan***

Shukor, S. (ed.) (2007). Santai Village: Evolusi Pelancongan. Rias Suasana Sdn. Bhd., Kuala Lumpur.
  • Bukit Malawati (ms6-7)
  • Batu Pahat, Johore (ms8-9)
  • Kampung Morten, Melaka (ms10-11)
  • Hotel Puri, Melaka (ms18-19)
  • Masjid Ubudiah, Kuala Kangsar (ms26-27)
  • Nilai sejarah dalam pelancongan (ms50-51)