Monday, September 17, 2007

468) Dilema Berkaitan Keperluan Pembangunan dan Pemuliharaan: Kajian Kes di Negeri Melaka Bersejarah***

Yusof, N. M. (2007). Dilema Berkaitan Keperluan Pembangunan dan Pemuliharaan: Kajian Kes di Negeri Melaka Bersejarah. Proceedings of the 5th Tourism Educators' Conference on Tourism and Hospitality, 3-4 August 2007, Universiti Sains Malaysia, Penang. Pp. 133-139.
  • Pendahuluan (ms133-134)
  • Isu kepentingan pemuliharaan vs. pembangunan (ms134)
  • Pemuliharaan Kota Melaka (ms135)
  • Pembangunan vs. pemuliharaan (ms135-136)
  • Penemuan (ms136-137)
  • Rumusan dan cadangan (ms137-138)
  • Rujukan (ms138-139)