Sunday, November 11, 2007

479) Panduan ke tempat-tempat Bersejarah Kelantan**

Nasir, A. H. (1979). Panduan ke tempat-tempat Bersejarah Kelantan. Jabatan Muzium, Kuala Lumpur.
 • Sejarah ringkas Negeri Kelantan (ms1-64)
 • Makam-makam bersejarah (26 makam) (ms67-157)
 • Bangunan-bangunan bersejarah (ms161-202)
 1. Istana Balai Besar, Kota Baharu.
 2. Istana Tengku Sri Akar, Kota Baharu.
 3. Istana Jahar, Kota Baharu.
 4. Istana Hinggap Sultan Muhammad IV, Bachok.
 5. Masjid Tua Kampung Laut, Kota Baharu.
 6. Masjid Al-Muhammadi, Kota Baharu.
 7. Menara Masjid Pulai Chondong, Machang.
 8. Bangunan Majlis Ugama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, Kota Baharu.
 9. Rumah membuat Bunga Emas, Kota Baharu.
 10. Wat Puchun Tat, Tumpat.
 11. Wat Puthhamaram, Pasir Mas.
 12. Bangunan tempat simpanan Khazanah Negeri, Kota Baharu.
 13. Tangga Bradley, Kuala Kerai.

No comments: