Friday, December 07, 2007

495) Kecacatan Bangunan dan Kepentingan Pemuliharaan Warisan di Bandaraya Ipoh***

Kamal, K. S. dan A. Wahab, L. (2007). Kecacatan Bangunan dan Kepentingan Pemuliharaan Warisan di Bandaraya Ipoh. Prosiding Seminar Kebangsaan Rupabandar Malaysia, 28-29 November 2007, Universiti Teknologi MARA, Perak. Ms. 432-441.
  • Definisi pemuliharaan (ms433)
  • Kepentingan pemuliharaan bangunan warisan (ms433-434)
  • Sejarah perkembangan bandaraya Ipoh (ms434)
  • Bangunan warisan di bandaraya Ipoh (ms434-435)
  • Pewartaan bangunan warisan di bandaraya Ipoh (ms435-437)
  • Kecacatan pada bangunan warisan di bandaraya Ipoh (ms438-439)
  • Cadangan pemuliharaan bangunan warisan (ms439-440)
  • Rujukan (ms440-441)

No comments: