Friday, December 07, 2007

497) Pengurusan Keselamatan Kebakaran untuk Bangunan Warisan di Malaysia: Kajian Kes Muzium*

Salleh, N. H. dan Ahmad, A. G. (2007). Pengurusan Keselamatan Kebakaran untuk Bangunan Warisan di Malaysia: Kajian Kes Muzium. Prosiding Seminar Kebangsaan Rupabandar Malaysia, 28-29 November 2007, Universiti Teknologi MARA, Perak. Ms.453-462.
  • Bangunan warisan (ms456)
  • Akta Warisan Kebangsaan 2005 (Akta 645) (ms456-457)
  • Rujukan (ms46-462)

No comments: