Friday, December 07, 2007

501) Pusat Bandar Alor Star sebagai Destinasi Pelancongan Warisan: Perspektif Rupa Bandar**

Ibrahim, J. A. dan Ahmad, M. Z. (2007). Pusat Bandar Alor Star sebagai Destinasi Pelancongan Warisan: Perspektif Rupa Bandar. Prosiding Seminar Kebangsaan Rupabandar Malaysia, 28-29 November 2007, Universiti Teknologi MARA, Perak. Ms.501-510.
  • Definisi dan konsep warisan (ms502)
  • Pelancongan warisan (ms502-503)
  • Potensi Alor Star sebagai destinasi pelancongan warisan (ms504-508)
  • Cadangan dan tindakan (ms508-520)
  • Rujukan (ms510)

No comments: