Thursday, January 22, 2009

600) Laporan Kajian Dilapidasi Bangunan Suluh Budiman***

Ahmad, A.G., Shabri, S., Kamal, K.S. & Hembali, M.N. (2008). Laporan Kajian Dilapidasi Bangunan Suluh Budiman. Laporan yang tidak diterbitkan, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang.
  • Pengenalan (ms1-3)
  • Sejarah penubuhan SITC (ms4-10)
  • Sejarah penubuhan Muzium Seri Budiman (ms11-12)
  • Reka bentuk binaan Bangunan Suluh Budiman (ms13-31)
  • Kajian dilapidasi dan kecacatan bangunan (ms32-75)
  • Tata cara kerja dan kaedah konservasi bangunan (ms76-83)
  • Rujukan dan bibliographi (ms84)
  • Kajian dilapidasi Bangunan Suluh Budiman (ms85-141)

1 comment:

Anonymous said...

Assalamualaikum.. boleh sy tahu bagaimana untuk mendapatkan laporan ini.. meskipun ia tidak diterbitkan.