Sunday, July 05, 2009

631) Sistem Sambungan Dalam Pembinaan Rumah Tradisional Melayu***

Hanafi, Z. (2009). Sistem Sambungan Dalam Pembinaan Rumah Tradisional Melayu. Bengkel Bersiri 2009 Konservasi Bangunan Warisan Siri 1: Kerja Kayu, 26-28 Jun 2009, Zoo Taiping, Taiping, Perak.
  • Pengenalan (ms153-154)
  • Fungsi sambungan (ms154-155)
  • Jenis-jenis sambungan (ms155-157)
  • Pemilihan jenis-jenis sambungan (ms157)
  • Jenis-jenis tanggam (ms157-164)
  • Sambungan bertanggam (ms164-174)
  • Rujukan (ms174)

No comments: