Saturday, April 03, 2010

656) Pengenalan Kepada Pemuliharaan Bangunan Bersejarah***

Kamal, K.S. (2010). Pengenalan Kepada Pemuliharaan Bangunan Bersejarah. 2nd. Builders Symposium (BuSY 2020), "Broadening Horizon Through Built Environment", 25th. March 2010, University Technology MARA, Perak.
 • Abstrak (ms16)
 • Pengenalan (ms16-18)
 • Definisi bangunan bersejarah (ms18)
 • Definisi pemuliharaan bangunan bersejarah (ms19)
 • Kepentingan pemuliharaan bangunan bersejarah (ms19-20)
 • Isu semasa berkaitan pemuliharaan bangunan bersejarah (ms20)
 • Prinsip asas pemuliharaan bangunan bersejarah (ms20-21)
 • Etika kerja pemuliharaan bangunan bersejarah (ms21)
 • Pendekatan kerja pemuliharaan bangunan bersejarah (ms22)
 • Kesimpulan (ms22)
 • Rujukan (ms23-24)

No comments: