Monday, April 23, 2007

12) Pelan Tindakan Kawasan Pemeliharaan Majlis Perbandaran Melaka Bandaraya Bersejarah ***

MBMB (Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah) (2006). Pelan Tindakan Kawasan Pemeliharaan Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah. Unit Konservasi, JPB, MBMB, Melaka.
 • Garispanduan pemeliharaan bandar (1/ms10)
 • Nilai kepentingan warisan sejagat (1/ms12-13)
 • Garispanduan rupabandar (2/ms6)
 • Gayarupa bangunan warisan di Melaka (2/ms10-12)
 • Ciri-ciri senibina Melaka (2/ms12-13)
 • Garispanduan suai guna @ 'adaptive reuse' (3/ms3)
 • Klasifiksai bangunan (5/ms1)
 • Klasifikasi gred bangunan (5/ms15)
 • Tindakan pemeliharaan (5/ms17-21)
 • Pendekatan asas memelihara bangunan dan komponen-komponen bangunan (5/ms18)
 • Prinsip pemeliharaan (5/ms22)
 • Matlamat dan dasar pemeliharaan bandar (5/ms22)
 • Pemahaman istilah pemeliharaan (5/ms22)
 • Piagam ICOMOS sebagai prinsip asas (5/ms22)
 • Unsur pendekatan pemeliharaan (5/ms22)
 • Prinsip pemeliharaan bangunan di dalam kawasan pemeliharaan (5/ms24)
 • Garispanduan pembinaan semula bagi bangunan dan bahagian-bahagian tertentu bangunan (5/ms29)
 • Garispanduan kerja-kerja pembaikan dan pengubahsuaian bangunan-bangunan warisan (5/ms32)
 • Garis panduan pemakaian cat dan penggunaan warna (6/ms8-9)
 • Aspek pengurusan pemeliharaan (9/ms1-4)