Friday, April 20, 2007

11) Garispanduan Konservasi Monumen dan Tapak Tanah Bersejarah di Malaysia ***

Keromo, P. (2000). Garispanduan Konservasi Monumen dan Tapak Tanah Bersejarah di Malaysia. Bengkel Konservasi Monumen dan Tapak Tanah Bersejarah di Malaysia, 7-12 Oktober, Hotel Century, Melaka. Ms.1-21.
  • Definisi (ms1)
  • Perundangan yang terlibat (ms2)
  • Garispanduan kerja-kerja konservasi (ms3-8)
  • Kepentingan pemuliharaan (ms9)
  • Kaedah pemuliharaan (ms9-16)
  • Kesimpulan (ms16)
  • Piagam pemuliharaan (17-21)