Friday, April 20, 2007

10) Kaedah Pencucian dan Rawatan Dalam Kerja-kerja Konservasi Monumen ***

Keromo, P. (2006c). Kaedah Pencucian dan Rawatan Dalam Kerja-kerja Konservasi Monumen. Bengkel Konservasi Monumen dan Tapak Tanah Bersejarah, 27-29 November 2006, Hotel Mahkota, Melaka. Ms.1-18.
 • Apakah bahan-bahan yang perlu dicuci (ms1-5)
 • Sifat-sifat bahan binaan yang diserang (ms5-8)
 • Keperluan kajian makmal (ms8-9)
 • Kedah mencuci bahan binaan (ms9-18)
 • Mencuci secara mekanikal (ms11)
 • Mencuci menggunakan bahan pencuci atau penanggal kotoran (ms13)
 • Mencuci menggunakan bahan pelarut (ms14)
 • Mencuci menggunakan bahan pembunuh (ms17)
 • Mencuci dengan membakar (ms18)
 • Penyataan kaedah pemuliharaan (ms9-18)
 • Kesimpulan (ms18)