Tuesday, May 15, 2007

217) Rakyat Malaysia sebagai Pelancong Antarabangsa

Rajaratnam, S. dan Mohamed, B. (2007). Rakyat Malaysia sebagai Pelancong Antarabangsa. Post Graduate Research Colloquium 2007, 30-31 Januari 2007, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang. Ms. 1-9.
  • Rujukan (ms8-9)