Tuesday, May 15, 2007

218) Aplikasi Model Penjenamaan Destinasi Pelancongan ke atas Negeri Johor

Omar, S.I. dan Mohamed, B. (2007). Aplikasi Model Penjenamaan Destinasi Pelancongan ke atas Negeri Johor. Post Graduate Research Colloquium 2007, 30-31 Januari 2007, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang. Ms. 1-7.
  • Rujukan (ms7)