Thursday, May 17, 2007

245) Pendekatan Konsep dan Proses Pemuliharaan Rumah Penghulu Abu Seman **

M. Sain, M.F., M. Darus, Z., C. Ani, A.I. dan Ismail, A.H. (2005). Pendekatan Konsep dan Proses Pemuliharaan Rumah Penghulu Abu Seman. The Malaysian Surveyor, 39.3. Ms. 41-49.
  • Konsep pemuliharaan secara menyeluruh (ms41-42)
  • Proses pemuliharaan senibina Melayu (ms42-43)
  • Proses pemuliharaan rumah penghulu Abu Seman (ms44-46)
  • Perkaitan di antara proses pemuliharaan rumah penghulu Abu Seman dengan aspek pemuliharaan sedia ada (ms47-48)
  • Kesimpulan (ms48)
  • Rujukan (ms48-49)