Thursday, May 17, 2007

246) Penilaian Keadaan Bangunan dan Kerja-kerja Pengukuran Struktur Kayu **

M. Ali, Z. (2001). Penilaian Keadaan Bangunan dan Kerja-kerja Pengukuran Struktur Kayu (Bahagian I): Pemuliharaan Bangunan Istana Balai Besar, Alor Setar, Kedah. The Malaysian Surveyor, 36.4. Ms. 41-46.
  • Penilaian keadaan bangunan (ms43)
  • Kaedah penilaian dan pengukuran di tapak (ms43)
  • Ujian makmal dan pengesahan bahan (ms44-45)
  • Kesimpulan (ms45)
  • Rujukan (ms46)