Thursday, May 17, 2007

248) Metodologi Penyelidikan ***

A. Bakar, M.S. (1987). Metodologi Penyelidikan. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Selangor.
  • Pengertian penyelidikan (ms11-25)
  • Konsep dan masalah (ms26-33)
  • Teknik memungut data (ms34-76)
  • Memproses data (ms77-86)
  • Analisis data (ms87-151)
  • Menulis laporan (ms152-164)
  • Bibliografi (ms173-174)