Thursday, May 17, 2007

249) Memahami Statistik Sebagai Asas Pengurusan dan Perdagangan: Pendekatan Kalkulator Saintifik ***

Abdullah, M. (1996). Memahami Statistik Sebagai Asas Pengurusan dan Perdagangan: Pendekatan Kalkulator Saintifik. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.
 • Pendahuluan (ms1-4)
 • Pemungutan dan pengumpulan data (ms5-11)
 • Persampelan (ms17-34)
 • Pemaparan (ms35-49)
 • Taburan kekerapan (ms50-64)
 • Purata (ms65-85)
 • Serakan dan kepencongan (ms86-128)
 • Kolerasi dan regresi (129-166)
 • Siri masa (ms167-197)
 • Nombor indeks (ms198-224)
 • Bibliografi (ms225-226)