Tuesday, May 01, 2007

39) Asas Rujukan Kajian Pengekalan dan Pemuliharaan Warisan-warisan Bersejarah Bandaraya Ipoh *

JPBMBI (Jabatan Perancangan Bandar Majlis Bandaraya Ipoh) (2002). Asas Rujukan Kajian Pengekalan dan Pemuliharaan Warisan-warisan Bersejarah Bandaraya Ipoh. Majlis Bandaraya Ipoh, Perak.
  • Bangunan-bangunan dan kawasan bersejarah untuk dipelihara dan dikekalkan di kawasan perancangan pusat (22) (rajah3)
  • Peruntukan perundangan (ms8)
  • Senarai cadangan bangunan-bangunan untuk dipelihara dan dikekalkan (25) (lampiran1a)
  • Senarai bangunan-bangunan dan padang untuk dipelihara dan dikekalkan (13) (lampiran2a)
  • Cadangan premis dan bangunan pemuliharaan (24) (lampiran3a)