Tuesday, May 01, 2007

40) Senarai Bangunan-bangunan Warisan di Melaka *

PERZIM (Perbadanan Muzium Melaka) (2004). Senarai Bangunan-bangunan Warisan di Melaka. PERZIM, Jalan Kota, Melaka.

  • List of gazetted historical buildings and sites in Melaka under the Antiquities Act 1976 until december 1994 (29) (lampiranA)
  • Senarai bangunan-bangunan dan monumen bersejarah negeri Melaka yang diwartakan di bawah enakmen pemuliharaan dan pemugaran warisan budaya 1988 (pindaan 1993) (16)(lampiranB)
  • Senarai kampung warisan negeri Melaka yang diwartakan di bawah enakmen pemuliharaan dan pemugaran warisan budaya 1988 (pindaan 1993) (4) (lampiranB)
  • Senarai bangunan masjid-masjid negeri Melaka yang telah diwartakan di bawah enakmen pemuliharaan dan pemugaran warisan budaya 1988 (pindaan 1993) (53) (lampiranB)
  • Senarai kampung warisan negeri Melaka yang dicadangkan untuk diwartakan di bawah enakmen pemuliharaan dan pemugaran warisan budaya 1988 (pindaan 1993) (1) (lampiranC)
  • Senarai bangunan-bangunan dan monumen bersejarah negeri Melaka yang dicadangkan untuk diwartakan di bawah enakmen pemuliharaan dan pemugaran warisan budaya 1988 (pindaan 1993) (27) (lampiranC)
  • Senarai bangunan warisan yang telah dikenalpasti di Melaka (21) (ms1)
  • Senarai bangunan yang telah dibuat inventori secara am oleh pihak Perbadanan Muzium Melaka bagi Daerah Melaka Tengah (45) (ms2-3)
  • Senarai bangunan warisan yang telah dibuat inventori secara am oleh Perbadanan Muzium Melaka bagi Daerah Alor Gajah (41) (ms4-5)
  • Senarai bangunan yang telah dibuat inventori secara am oleh pihak Perbadanan Muzium Melaka bagi Daerah Jasin (36) (ms6-7)