Thursday, May 03, 2007

42) Penilaian dan Pembangunan Projek *

Rougvie, A. (1996). Penilaian dan Pembangunan Projek. Penerbit Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang.
  • Pernyataan (ms109)
  • Sumbangan pernyataan kepada rekabentuk (mas110-117)
  • Sumbangan pernyataan kaedah kepada tatacara (ms117-119)
  • Sistem tradisional (ms120)
  • Penyediaan pernyataan (ms143)
  • Membentuk pernyataan pada tahap kemungkinan (ms202)