Thursday, May 03, 2007

41) Pengurusan Projek: Perspektif Industri Pembinaan

A. Aziz, A.R. dan Hussin, A.A. (1999). Pengurusan Projek: Perspektif Industri Pembinaan. Penerbit Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang.
  • Tugas dan tanggungjawab pengurus projek mengikut tahap pelaksanaan projek pembinaan (ms21-27)
  • Rujukan (ms121-135)