Thursday, May 03, 2007

55) Reka Bentuk Rumah Kolonial di Malaysia

Hanafi, Z. (2000). Reka Bentuk Rumah Kolonial di Malaysia. Penerbit Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang.
  • Glosari (ms255-256)